blankAuthor Archive

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

Written by samart on 29 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรระดมความคิดเห็นที่มีต่อแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการบริหารงานภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ (เข้าดู : 6 ครั้ง)

การผลิตน้ำข้าวโพดและน้ำฟักทองผสมงาดำ

Written by samart on 29 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การผลิตน้ำข้าวโพดและน้ำฟักทองผสมงาดำ

โครงการอบรมภูมิปัญญาการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตน้ำข้าวโพดและน้ำฟักทองผสมงาดำ โดยนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้นำน้ำข้าวโพดและน้ำฟักทองผสมงาดำที่ได้นำไปให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคลของมนุษย์ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 6 ครั้ง)

ประชุมสัมมนาเทคนิคการพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ความสำเร็จ

Written by samart on 27 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมสัมมนาเทคนิคการพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ความสำเร็จ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการประชุมสัมมนาเทคนิคการพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนและพัฒนางานที่ได้รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ (เข้าดู : 25 ครั้ง)

ประชุมการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร

Written by samart on 15 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร

ประชุมการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 57 ครั้ง)

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 24

Written by samart on 13 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 24

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 24  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 211 ครั้ง)

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

Written by samart on 7 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 45 ครั้ง)

ประชุมอาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Written by samart on 6 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมอาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประชุมอาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 36 ครั้ง)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Written by samart on 3 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาน้องใหม่ ร่วมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นท่านอธิการบดี กล่าวโอวาท และแนะนำชีวิตการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และแนะนำผู้บริหาร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 55 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2015
พฤ อา
« มิ.ย.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

สถิติการเข้าใช้งาน

  • 0ผู้ใช้ที่กำลังออนไลน์ :
  • 3เข้าชมวันนี้ :
  • 71เข้าชมเมื่อวาน :
  • 458เข้าชมสัปดาห์ก่อน :
  • 1963เข้าชมเดือนที่ผ่านมา :
  • 48230ผู้เข้าชมทั้งหมด :
  • 21 มีนาคม 2013เริ่มนับเมื่อ :