blankAuthor Archive

โครงการอบรมธรรมบรรยาย เทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย

Written by samart on 24 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

โครงการอบรมธรรมบรรยาย เทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมธรรมบรรยาย เทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย โดย นันทญาณี ภิกษุณี แห่ง นิโรธาราม เมตตาบรรยาย หัวข้อ เทคนิคเพิ่มสุข จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และยังสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมสำหรับชีวิตประจำวัน โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเข้าร่วมรับฟัง จำนวนกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 7 ครั้ง)

พิธีเปิดและขบวนพาเหรด กีฬาลูกพระพิฆเนศวรเกมส์

Written by samart on 24 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีเปิดและขบวนพาเหรด กีฬาลูกพระพิฆเนศวรเกมส์

พิธีเปิดและขบวนพาเหรด ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การแข่งขันกีฬาลูกพระพิฆเนศวร ประจำปีการศึกษา 2557 “ลูกพระเนศวรเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (เข้าดู : 10 ครั้ง)

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 19

Written by samart on 22 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 19

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 19  เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 136 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ British Inventors Gold Award

Written by samart on 17 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ British Inventors Gold Award

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ British Inventors Gold Award จาก Association of British Inventors and Innovators ในผลงาน Fermenter from used drinking water bottle (ถังหมักจากขวดน้ำใช้แล้ว) ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (เข้าดู : 14 ครั้ง)

วันนราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ

Written by samart on 16 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

วันนราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ

วันนราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ดังนั้นในทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชาวราชภัฏทั่วประเทศ จึงถือเป็นวันแห่งเกียรติยศ โดยจัดพิธีถวายราชสดุดี งานวิชาการต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองและสานต่อพระราชกรณียกิจ ในการเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมกันถวายราชสดุดี ในช่วงค่ำของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 20 ครั้ง)

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Written by samart on 10 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 15 ครั้ง)

เลือกหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Written by samart on 26 มกราคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

เลือกหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

การเลือกหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ที่ได้รับเลือกคือ ผศ.บัญชา อินทกูล หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับเลือกคือ อาจารย์ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 52 ครั้ง)

กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558

Written by samart on 12 มกราคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558

กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 90 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2015
พฤ อา
« ก.พ.    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

สถิติการเข้าใช้งาน

  • 1ผู้ใช้ที่กำลังออนไลน์ :
  • 26เข้าชมวันนี้ :
  • 39เข้าชมเมื่อวาน :
  • 526เข้าชมสัปดาห์ก่อน :
  • 26เข้าชมเดือนที่ผ่านมา :
  • 38593ผู้เข้าชมทั้งหมด :
  • 21 มีนาคม 2013เริ่มนับเมื่อ :