blankAuthor Archive

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by samart on 21 กันยายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีพิธีบวงสรวงเทวดาและพระพิฆเณศวร การประกวดพานดอกไม้และพานธูปเทียน และพิธีเจิมหนังสือ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 112 ครั้ง)

การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Written by samart on 21 กันยายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณบดีและผู้แทนคณบดี ทั้ง 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้ร่วมบรรยายนำเสนอ ข้อมูลคณะและหลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2559 การแนะนำระบบการรับนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559 โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล การแสดงนิทรรศการนำเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนจากคณะและวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร และครูแนะแนว จากโรงเรียนทั่วภาคเหนือ ร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 29 ครั้ง)

อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร”

Written by samart on 31 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร”

อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร” กิจกรรมการเผยแพร่และถ่ายทอดงานวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร ปีที่ 4 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักศึกษาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 5 ปี ปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม วิทยากรโดย ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 102 ครั้ง)

ประชุมพิจารณาร่างการจัดทำคู่มือ SAR เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

Written by samart on 28 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมพิจารณาร่างการจัดทำคู่มือ SAR เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

ประชุมพิจารณาร่างการจัดทำคู่มือ SAR เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 54 ครั้ง)

การประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2558

Written by samart on 21 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2558

การประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวคณะ ได้แก่ นางสาวมณีรัตน์ หอมนาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 4 ปี และเดือนคณะ ได้แก่ นายธีรชัย สุนันตา สาขาวิชาเกษตรศาตร์ 5 ปี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการประกวด ดาว-เดือน นักศึกษาน้องใหม่ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ (เข้าดู : 238 ครั้ง)

พิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558

Written by samart on 21 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาน้องใหม่ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ (เข้าดู : 85 ครั้ง)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

Written by samart on 18 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ  อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 69 ครั้ง)

การประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2558

Written by samart on 17 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2558

การประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 153 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2015
พฤ อา
« ก.ย.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

สถิติการเข้าใช้งาน

  • 0ผู้ใช้ที่กำลังออนไลน์ :
  • 5เข้าชมวันนี้ :
  • 44เข้าชมเมื่อวาน :
  • 345เข้าชมสัปดาห์ก่อน :
  • 280เข้าชมเดือนที่ผ่านมา :
  • 52577ผู้เข้าชมทั้งหมด :
  • 21 มีนาคม 2013เริ่มนับเมื่อ :