blankAuthor Archive

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยใช้เครื่อง freeze dryer

Written by samart on 1 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยใช้เครื่อง freeze dryer

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยใช้เครื่อง freeze dryer โดยมีอาจารย์ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิชาการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่3 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 22 มิถึนายน 2559 ณ อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 1 ครั้ง)

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Written by samart on 1 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร FoSTAT-NESTLE QUIZ BOWL 2016 โดยมีอาจารย์ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ส่งนักศึกษาชั้นปีที่3 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันที่ 19 มิถึนายน 2559 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ (เข้าดู : 1 ครั้ง)

โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่

Written by samart on 27 มิถุนายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 26 ครั้ง)

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

Written by samart on 9 มิถุนายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องดอยสุเทพ 1 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ (เข้าดู : 52 ครั้ง)

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ฝึกงานนอกสถานที่

Written by samart on 19 พฤษภาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ฝึกงานนอกสถานที่

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชถัฏเชียงใหม่ ฝึกงานนอกสถานที่ โดยมี ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว อาจารย์ประจำสาขาวิชาาสัตวศาสตร์ เดินทางมาเยี่ยมและดูแลนักศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 66 ครั้ง)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

Written by samart on 17 พฤษภาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร วิทยากรโดย ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 46 ครั้ง)

โครงการเทคโนโลยีการเกษตรสานฝันปันใจให้น้อง

Written by samart on 13 พฤษภาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการเทคโนโลยีการเกษตรสานฝันปันใจให้น้อง

โครงการเทคโนโลยีการเกษตรสานฝันปันใจให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2558 งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมสานฝันปันใจให้น้อง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 50 ครั้ง)

กิจกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเตรียมความพร้อมในการทำงานของบัณฑิต

Written by samart on 11 พฤษภาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

กิจกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเตรียมความพร้อมในการทำงานของบัณฑิต

กิจกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเตรียมความพร้อมในการทำงานของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีวิทยากร คือ คุณประเสร็จ อัครสิริกาญจนะ บริษัท ทอช คำทำนา จำกัด อบรมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และ รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อบรมนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (เข้าดู : 67 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2016
พฤ อา
« มิ.ย.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

สถิติการเข้าใช้งาน

  • 1ผู้ใช้ที่กำลังออนไลน์ :
  • 62เข้าชมวันนี้ :
  • 43เข้าชมเมื่อวาน :
  • 388เข้าชมสัปดาห์ก่อน :
  • 62เข้าชมเดือนที่ผ่านมา :
  • 65779ผู้เข้าชมทั้งหมด :
  • 21 มีนาคม 2013เริ่มนับเมื่อ :