blankAuthor Archive

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้สำหรับนักศึกษา

Written by samart on 18 มีนาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้สำหรับนักศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 35 ครั้ง)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ

Written by samart on 18 มีนาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 19 ครั้ง)

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 /2558

Written by samart on 16 มีนาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 /2558

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 16 ครั้ง)

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 21

Written by samart on 15 มีนาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 21

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 21  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 125 ครั้ง)

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 20

Written by samart on 15 มีนาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 20

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 20  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 35 ครั้ง)

บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน” สำหรับนักศึกษา

Written by samart on 9 มีนาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน” สำหรับนักศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน” สำหรับนักศึกษา พิธีเปิดโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การบรรยายหัวข้อ เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดย คุณชนินทร์ สมมณีวรรณ เจ้าของกิจการไฮโดรเฟรช การ์เด้น (เข้าดู : 25 ครั้ง)

ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2558

Written by samart on 2 มีนาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2558

ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มีนามคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 37 ครั้ง)

โครงการอบรมธรรมบรรยาย เทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย

Written by samart on 24 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

โครงการอบรมธรรมบรรยาย เทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมธรรมบรรยาย เทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย โดย นันทญาณี ภิกษุณี แห่ง นิโรธาราม เมตตาบรรยาย หัวข้อ เทคนิคเพิ่มสุข จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และยังสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมสำหรับชีวิตประจำวัน โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเข้าร่วมรับฟัง จำนวนกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 30 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2015
พฤ อา
« ก.พ.    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

สถิติการเข้าใช้งาน

  • 1ผู้ใช้ที่กำลังออนไลน์ :
  • 31เข้าชมวันนี้ :
  • 40เข้าชมเมื่อวาน :
  • 427เข้าชมสัปดาห์ก่อน :
  • 1779เข้าชมเดือนที่ผ่านมา :
  • 40346ผู้เข้าชมทั้งหมด :
  • 21 มีนาคม 2013เริ่มนับเมื่อ :