blankAuthor Archive

ประชุมการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน

Written by samart on 26 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2553

ประชุมการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน

ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับส่วนงานราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 15 ครั้ง)

พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย บวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส-อุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับ

Written by samart on 25 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย บวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส-อุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับ

พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย บวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส-อุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับ เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราลภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 35 ครั้ง)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบุคลากรสายสนับสนุน

Written by samart on 25 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เข้าดู : 12 ครั้ง)

การแข่งขันกีฬาประเพณี ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558

Written by samart on 21 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การแข่งขันกีฬาประเพณี ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันกีฬาประเพณี ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

โครงการฝึกอบรมทักษะการผลิตและดูแลไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวและผลไม้

Written by samart on 28 มีนาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการฝึกอบรมทักษะการผลิตและดูแลไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวและผลไม้

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะการผลิตและดูแลไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวและผลไม้ เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2559 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  และบริษัทเชียงใหม่ธนาธร จำกัด อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 37 ครั้ง)

ประชุมนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร

Written by samart on 11 มีนาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร

ประชุมนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 75 ครั้ง)

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Written by samart on 19 กุมภาพันธ์ 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 106 ครั้ง)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี

Written by samart on 19 กุมภาพันธ์ 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ศาสตราจารย์เฉลิมพล แซมเพชร ดร.เพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวัฒก์ นิยมค้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล รักสวน และอาอาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 61 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2016
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

สถิติการเข้าใช้งาน

  • 0ผู้ใช้ที่กำลังออนไลน์ :
  • 1เข้าชมวันนี้ :
  • 56เข้าชมเมื่อวาน :
  • 396เข้าชมสัปดาห์ก่อน :
  • 1191เข้าชมเดือนที่ผ่านมา :
  • 62623ผู้เข้าชมทั้งหมด :
  • 21 มีนาคม 2013เริ่มนับเมื่อ :