blank



Author Archive

ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2558

Written by สามารถ on 2 มีนาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2558

ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มีนามคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 205 ครั้ง)

โครงการอบรมธรรมบรรยาย เทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย

Written by สามารถ on 24 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

โครงการอบรมธรรมบรรยาย เทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมธรรมบรรยาย เทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย โดย นันทญาณี ภิกษุณี แห่ง นิโรธาราม เมตตาบรรยาย หัวข้อ เทคนิคเพิ่มสุข จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และยังสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมสำหรับชีวิตประจำวัน โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเข้าร่วมรับฟัง จำนวน […]

พิธีเปิดและขบวนพาเหรด กีฬาลูกพระพิฆเนศวรเกมส์

Written by สามารถ on 24 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีเปิดและขบวนพาเหรด กีฬาลูกพระพิฆเนศวรเกมส์

พิธีเปิดและขบวนพาเหรด ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การแข่งขันกีฬาลูกพระพิฆเนศวร ประจำปีการศึกษา 2557 “ลูกพระเนศวรเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (เข้าดู : 522 ครั้ง)

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 19

Written by สามารถ on 22 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 19

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 19  เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 430 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ British Inventors Gold Award

Written by สามารถ on 17 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ British Inventors Gold Award

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ British Inventors Gold Award จาก Association of British Inventors and Innovators ในผลงาน Fermenter from used drinking water bottle (ถังหมักจากขวดน้ำใช้แล้ว) ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 จ […]

วันนราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ

Written by สามารถ on 16 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

วันนราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ

วันนราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ดังนั้นในทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชาวราชภัฏทั่วประเทศ จึงถือเป็นวันแห่งเกียรติยศ โดยจัดพิธีถวายราชสดุดี งานวิชาการต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองและสานต่อพระราชกรณียกิจ ในการเป็น &#8220 […]

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Written by สามารถ on 10 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 186 ครั้ง)

เลือกหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Written by สามารถ on 26 มกราคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

เลือกหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

การเลือกหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ที่ได้รับเลือกคือ ผศ.บัญชา อินทกูล หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับเลือกคือ อาจารย์ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 224 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2021
พฤ อา
« ก.พ.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม