blankการประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 27 สิงหาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

Written by สามารถ on 25 สิงหาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 4 ครั้ง)

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2564

Written by สามารถ on 19 สิงหาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2564

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมภาควิชา และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 6 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564

Written by สามารถ on 6 สิงหาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 17 ครั้ง)

การรับสมัครงานและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นกับบริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนต้น

Written by สามารถ on 14 กรกฎาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การรับสมัครงานและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นกับบริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนต้น

บริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนต้น ได้เข้าหารือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ถึงการรับสมัครงาน และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี และ ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.มัทนา อินใชย และ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดี คณะวิทย […]

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ”

Written by สามารถ on 13 กรกฎาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการวิสาหกิจสำหรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร […]

แนะแนวการศึกษาต่อ ร่วมกับวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดลำพูน

Written by สามารถ on 3 กรกฎาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

แนะแนวการศึกษาต่อ ร่วมกับวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดลำพูน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะเข้าหารือร่วมกับผู้บริหาร เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดลำพูน (เข้าดู : 19 ครั้ง)

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Written by สามารถ on 30 มิถุนายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

คณะผู้บริหารประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดการประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2021
พฤ อา
« ส.ค.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม