blankลงพื้นที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาสะลวง

Written by สามารถ on 13 กรกฎาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ลงพื้นที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาสะลวง

อาจารย์ ดร. กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาสะลวง การเก็บข้อมูลผักเชียงดา จากวิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมอาหาร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอิน […]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในคณะ

Written by สามารถ on 8 กรกฎาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในคณะ พิธีเปิดโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ แจกอาหารกลางวันให้น้องรับประทาน จับสายรหัส ไหว้พระศาลพระพิฆเนศและศาลดำ และพาทัวร์ตึกเรียนในคณะ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 19 ครั้ง)

กิจกรรม “อิ่มท้องไปท่องสวน”

Written by สามารถ on 29 มิถุนายน 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรม “อิ่มท้องไปท่องสวน”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “อิ่มท้องไปท่องสวน” กิจกรรมเตรียมความพร้อมครูรัก(ษ์) ถิ่น จัดให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 30 คน วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และนางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล  รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงง […]

พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563

Written by สามารถ on 8 มีนาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรประจำปีการศึกษา 2562-2563 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 4 ครั้ง)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารหัส 59

Written by สามารถ on 4 มีนาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารหัส 59

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้นักศึกษารหัส 59 และมีการแนะแนวการศึกษาต่อโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 14 ครั้ง)

เยี่ยมชมฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Written by สามารถ on 21 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

เยี่ยมชมฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เข้าดู : 35 ครั้ง)

การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

Written by สามารถ on 21 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ได้รางวัล 4 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร ในหัวข้อ นวัตกรรมอาหารพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชื่อผลงาน “สแนกบาร์ไทยเสริมโปรตีนทางเลือก” ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวมรุธดา เหลี่ยมศรี และนางสาวเยาวรีย์ มงคลเกษมพันธ์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม […]

พิธีเปิดตัวโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

Written by สามารถ on 16 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

พิธีเปิดตัวโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 35 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2020
พฤ อา
« ก.ค.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม