blankกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ล้านต้น

Written by สามารถ on 7 พฤษภาคม 2020. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2563, ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ล้านต้น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ล้านต้น โดยร่วมปลูกต้นไม้บริเวณคณะ จากการขอความร่วมมือจากกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 31 ครั้ง)

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562

Written by สามารถ on 16 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2563

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรขึ้นสู่ แท่นประดิษฐาน มี นายอัครพงศ์ มูลคำ นายกองค์การนักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนกว่า 2,000 คน กล่าวปฏิญาณตน ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และจุดเทียนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 14 กุมภ […]

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

Written by สามารถ on 16 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2563

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ […]

ทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 6 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2563

ทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตร เริ่มจากการไหว้พระพิฆเนศวร ไหว้ศาลปู่ ย่า ประจำคณะ และพิธีทำบุญสำนักงานคณบดี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่ (เข้าดู : 35 ครั้ง)

กิจกรรมเกี่ยวข้าว โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Written by สามารถ on 27 พฤศจิกายน 2019. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2562, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมเกี่ยวข้าว โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 27 พฤจิกายน 2562 ณ แปลงข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 52 ครั้ง)

พิธีทำบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

Written by สามารถ on 8 พฤศจิกายน 2019. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2562

พิธีทำบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (สะลวง – ขี้เหล็ก) โดยในช่วงเวลา 08.09 น. ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานพระพิฆเนศวร หลังจากนั้นเวลา 09.09 น. ได้ร่วมพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา ในการนี้ ได้รับเมตตาจากประธานสงฆ์ 3 รูป ได้แก่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง , พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สงกิจโจ) เจ้าอาวาสวัดป่าอาจา […]

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Written by สามารถ on 11 ตุลาคม 2019. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2562, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ “พระราชวิสุทธิญาณ”เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่(ธรรมย […]

พิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณฯ “เรือชนะคลื่น” 2562

Written by สามารถ on 26 กันยายน 2019. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2562

พิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณฯ “เรือชนะคลื่น” 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2562 และเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 2562 ที่ได้เปิดให้แขกผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันถ่ายภาพพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” 2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 15 ครั้ […]

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2020
พฤ อา
« มิ.ย.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม