blankกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ พอเพียงโควิด”

Written by สามารถ on 13 สิงหาคม 2021. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2564

กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ พอเพียงโควิด”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้ร่วมกันปลูกข้าวหอมนิล พื้นที่ 2 ไร่ ในกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ พอเพียงโควิด” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ แปลงนาสาธิต โครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี […]

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

Written by สามารถ on 25 พฤษภาคม 2021. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2564

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 38 ครั้ง)

รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง

Written by สามารถ on 28 เมษายน 2021. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2564

รดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง

นักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำชุดรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์อาวุโสในเทศกาลปีใหม่เมือง ระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2564 (เข้าดู : 31 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

Written by สามารถ on 8 เมษายน 2021. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สายวิชาการเพื่อเข้ารับรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปีพุทธศักราช 2564   (เข้าดู : 16 ครั้ง)

พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา

Written by สามารถ on 24 มีนาคม 2021. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2564

พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาและพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ประกอบด้วยพิธีไหว้ศาลปู่ย่า และบูชาพระพิฆเนศวร พิธีเปิดโครงการโดย รศ.ดร.กัลธิมา พิชัย รักษาราชการแทนคณบดี และพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา โดยหลวงพ่อพระครูวิมลญาณประยุต ดร. เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง สวดเจิญพระพุทธมนต์และให้โอวาทแก่บุคลากร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : […]

กิจกรรมเกี่ยวข้าว ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมด้านการเกษตร

Written by สามารถ on 1 ธันวาคม 2020. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมเกี่ยวข้าว ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมด้านการเกษตร

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 42 ครั้ง)

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Written by สามารถ on 13 ตุลาคม 2020. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้นำชุมชน ข้าราชการ บุคลากรอาวุโส และนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต […]

งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563

Written by สามารถ on 26 กันยายน 2020. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2563

งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ คือ นายสงัด เตอะอ้าย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกษตร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 28 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม