blankการประชุมปิดตรวจ ตามแผนการตรวจสอบรอบปีงบประมาณ 2564

Written by สามารถ on 30 มิถุนายน 2021. Posted in การเงินและงบประมาณ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมปิดตรวจ ตามแผนการตรวจสอบรอบปีงบประมาณ 2564

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมปิดตรวจ ตามแผนการตรวจสอบรอบปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 23 ครั้ง)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 17 มิถุนายน 2021. Posted in การเงินและงบประมาณ, กิจกรรมปี 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลิกดูรายละเอียด (เข้าดู : 16 ครั้ง)

การประชุมเปิดหน่วย หน่วยรับตรวจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 15 ตุลาคม 2020. Posted in การเงินและงบประมาณ, กิจกรรมปี 2563

การประชุมเปิดหน่วย หน่วยรับตรวจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสอบรอบปีงบประมาณ 2564 และทำการประชุมเปิดหน่วย หน่วยรับตรวจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 24 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม