blankArchive for เมษายน, 2013

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดถั่งเช่า (รุ่นที่ 8)

Written by สามารถ on 29 เมษายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดถั่งเช่า (รุ่นที่ 8)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดถั่งเช่า (รุ่นที่ 8) จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 633 ครั้ง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตเชื้อเห็ดโคนน้อยแบบง่าย”

Written by สามารถ on 25 เมษายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตเชื้อเห็ดโคนน้อยแบบง่าย”

ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตเชื้อเห็ดโคนน้อยแบบง่าย” ร่วมกับงานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลขี้เหล็กร่วมกับกศน.ตำบลขี้เหล็ก ได้จัดกิจกรรมเพาะเห็กโคนน้อย เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมหลังการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ […]

ประชุมเข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ

Written by สามารถ on 24 เมษายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

ประชุมเข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ

ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุม เข้าใจน้ำ เข้าถึงน้ำ พัฒนาน้ำ เมื่อวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2556 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (เข้าดู : 398 ครั้ง)

งาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2556”

Written by สามารถ on 21 เมษายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

งาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2556”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญปีใหม่เมือง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดำหัวอาจาร์อาวุโส และสระเกล้าดำหัวอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลาการอาวุโส เมื่อวันศุกร์ 19 เมษาคม 2556 ณ สนามจตุราคารกำหนดการ07.00 น. พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระพุทธรูปประจำมหาลัย บวงสรวงพระพิฆเนศ09.30 น. พิธีทำบุญปีใหม่เมือง พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ณ ศาล […]

การส่งมอบหอมแดงให้แก่หน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยลัย ในโครงการร่วมมือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระบายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และสร้างความต้องการของตลาด

Written by สามารถ on 11 เมษายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การส่งมอบหอมแดงให้แก่หน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยลัย ในโครงการร่วมมือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระบายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และสร้างความต้องการของตลาด

การส่งมอบหอมแดงให้แก่หน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยลัย ในโครงการร่วมมือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระบายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และสร้างความต้องการของตลาด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ประสานงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 401 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2556 การประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2556

Written by สามารถ on 11 เมษายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2556 การประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2556

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2556 การประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องที่ประชุม 1. เรื่อง การแต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555 2. เรื่อง ก […]

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันทำแนวกันไฟป่า บริเวณพื้นที่คณะ

Written by สามารถ on 5 เมษายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันทำแนวกันไฟป่า บริเวณพื้นที่คณะ

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันทำแนวกันไฟป่า บริเวณพื้นที่คณะ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สะลวง-ขี้เหล็ก (เข้าดู : 680 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2013
พฤ อา
« มี.ค.   พ.ค. »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์