blankArchive for พฤษภาคม, 2013

การติดตามผลงานหญ้าแฝกสำนักงาน กปร.

Written by สามารถ on 31 พฤษภาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การติดตามผลงานหญ้าแฝกสำนักงาน กปร.

การติดตามผลงานหญ้าแฝกสำนักงาน กปร.ปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สะลวง-ขี้เหล็ก (เข้าดู : 334 ครั้ง)

งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ปี 2556

Written by สามารถ on 29 พฤษภาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ปี 2556

งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ปี 2556 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 348 ครั้ง)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555

Written by สามารถ on 20 พฤษภาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555 ระว่างวันที่ 20-21 พฤษาภาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 375 ครั้ง)

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน”

Written by สามารถ on 17 พฤษภาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน”

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน” ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยา่ลัยราชภัฏเชียงให […]

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา

Written by สามารถ on 17 พฤษภาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ รวี วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 348 ครั้ง)

สารคดีเกษตร

Written by admin on 7 พฤษภาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

สารคดีเกษตร

(เข้าดู : 440 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

Written by สามารถ on 7 พฤษภาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร และรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอี้ยงฟ้ามุ่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 434 ครั้ง)

พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานคณบดี และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของคณะ

Written by สามารถ on 2 พฤษภาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานคณบดี และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของคณะ

พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานคณบดี และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของคณะ เมื่อพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สะลวง-ขี้เหล็ก (เข้าดู : 383 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2013
พฤ อา
« เม.ย.   มิ.ย. »
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์