blankArchive for กรกฎาคม, 2013

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

Written by สามารถ on 31 กรกฎาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2556 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 371 ครั้ง)

อบรม สมุนไพรจากภูมิปัญญาสู่วิทยาการเพื่อสุขภาพ

Written by สามารถ on 31 กรกฎาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

อบรม สมุนไพรจากภูมิปัญญาสู่วิทยาการเพื่อสุขภาพ

อบรม สมุนไพรจากภูมิปัญญาสู่วิทยาการเพื่อสุขภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ บุญแรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามโครงการ การศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ “ตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2556 ณ สำนักงานคณบดี คณะเท […]

การประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

Written by สามารถ on 27 กรกฎาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

การประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับฟังการบรรยาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และวิจัย โดยวิทยากร รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์เชลศ และ รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฏาคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง meeting room 3 โรงแรมอโมรา ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่  (เข้าดู : 318 ครั้ง)

ถวายเทียนพรรษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 26 กรกฎาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

ถวายเทียนพรรษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันถวายเทียนพรรษา แด่วัดหนองกู๋คำ เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2556 ณ วัดหนองกู๋คำ  ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 502 ครั้ง)

งานบัณฑิตานุสรณ์ 2556

Written by สามารถ on 24 กรกฎาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

งานบัณฑิตานุสรณ์ 2556

งานบัณฑิตานุสรณ์ 2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2556 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 357 ครั้ง)

การประชุมเรื่อง “วิธีการและมาตรฐานการทำวิจัยข้าวระดับท้องถิ่น”

Written by สามารถ on 4 กรกฎาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การประชุมเรื่อง “วิธีการและมาตรฐานการทำวิจัยข้าวระดับท้องถิ่น”

ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีารเกษตร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “วิธีการและมาตรฐานการทำวิจัยข้าวระดับท้องถิ่น” โดยเนื้อหาการประชุมประกอบด้วย ความเป็นมา, ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับ”วิธีทำวิจัยระดับท้องถิ่น”, หลักการและกฏเกณฑ์ของงานวิจัยของงานวิจัยระดับท้องถิ่น เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุ […]

การอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ

Written by สามารถ on 4 กรกฎาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ

การอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ จัดอบรมโดย อ.จักรพงษ์ ไชยวงค์ และนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คบ. 5 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สะลวง-ขี้เหล็ก (เข้าดู : 555 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2013
พฤ อา
« มิ.ย.   ส.ค. »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์