blankArchive for ธันวาคม, 2013

กีฬาลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ครั้งที่ 8

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

กีฬาลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ครั้งที่ 8

 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อาจารย์และบุคลากร ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (เข้าดู : 491 ครั้ง)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก คณบดี อาจารย์ ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ รองคณบดีงานบริหารและแผนงาน อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย รองคณบดีงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า และนางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล  รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี  ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 339 ครั้ง)

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 12

Written by สามารถ on 16 ธันวาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 12

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 12  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 961 ครั้ง)

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

Written by สามารถ on 16 ธันวาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การประกันคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา : การบูรณาการกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา” พร้อมพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เข้าดู : 335 ครั้ง)

พิธีถวายพระพรและถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

Written by สามารถ on 6 ธันวาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

พิธีถวายพระพรและถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรและถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น และลูกกตัญญู ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 409 ครั้ง)

ประชุมเตรียมการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2558

Written by สามารถ on 3 ธันวาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

ประชุมเตรียมการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2558

อาจารย์และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมเตรียมการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร พ.ศ.2558 เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สะลวง – ขี้เหล็ก (เข้าดู : 343 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2013
พฤ อา
« ส.ค.   ม.ค. »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์