blankArchive for กรกฎาคม, 2014

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์ของบุคลากรสายสนับสนุน

Written by สามารถ on 28 กรกฎาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์ของบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 172 ครั้ง)

งานคืนสู่เหย้า เกษตร’ ราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1

Written by สามารถ on 28 กรกฎาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

งานคืนสู่เหย้า เกษตร’ ราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1

งานคืนสู่เหย้า เกษตร’ ราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 จัดโดยงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 269 ครั้ง)

ฝึกอบรมแปรรูปและเผยแพร่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร

Written by สามารถ on 25 กรกฎาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

ฝึกอบรมแปรรูปและเผยแพร่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร

โครงการ บริการวิชาการด้านระบบผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ท้องถิ่น กิจกรรม ฝึกอบรมแปรรูปและเผยแพร่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร เห็ดหยองสมุนไพรและไข่เค็มสมุนไพร กลุ่มเกษตรรวมใจพอเพียง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   (เข้าดู : 306 ครั้ง)

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน

Written by สามารถ on 25 กรกฎาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ (เข้าดู : 149 ครั้ง)

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

Written by สามารถ on 21 กรกฎาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องช้าวน้าว อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 264 ครั้ง)

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

Written by สามารถ on 21 กรกฎาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 188 ครั้ง)

โครงการพัฒนานักศึกษาของคณะสู่ความเป็นเลิศและพร้อมเป็นพลเมืองอาเซียน

Written by สามารถ on 20 กรกฎาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

โครงการพัฒนานักศึกษาของคณะสู่ความเป็นเลิศและพร้อมเป็นพลเมืองอาเซียน

โครงการพัฒนานักศึกษาของคณะสู่ความเป็นเลิศและพร้อมเป็นพลเมืองอาเซียน โดย ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 241 ครั้ง)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 / 2557

Written by สามารถ on 18 กรกฎาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 / 2557

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 / 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 182 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2014
พฤ อา
« ก.พ.   ส.ค. »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์