blankArchive for สิงหาคม, 2014

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 16

Written by สามารถ on 31 สิงหาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 16

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 16  เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 262 ครั้ง)

ประชุมสัมมนาระบบกลไกการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Written by สามารถ on 30 สิงหาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

ประชุมสัมมนาระบบกลไกการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมสัมมนาระบบกลไกการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว (เข้าดู : 272 ครั้ง)

อาหารอินทรีย์เชียงใหม่ ผลผลิตชุมชนเกษตรสีเขียว

Written by สามารถ on 13 สิงหาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

อาหารอินทรีย์เชียงใหม่ ผลผลิตชุมชนเกษตรสีเขียว

อาหารอินทรีย์เชียงใหม่ ผลผลิตชุมชนเกษตรสีเขียว โครงการพัฒนารูปแบบจัดการโซ่อุปทานอาหารอินทรีย์ จ.เชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ เซ็นทรัลพราซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (เข้าดู : 307 ครั้ง)

วันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2557

Written by สามารถ on 13 สิงหาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

วันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2557

พิธีถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพร “ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้มหาราชินี” เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยในส่วนของการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและลูกกตัญญูประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 265 ครั้ง)

อบรมหลักสูตรการทำขนมอบจากวัตถุดิบธรรมชาติ (ข้าวกล้องสีนิล)

Written by สามารถ on 13 สิงหาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

อบรมหลักสูตรการทำขนมอบจากวัตถุดิบธรรมชาติ (ข้าวกล้องสีนิล)

อบรมหลักสูตรการทำขนมอบจากวัตถุดิบธรรมชาติ (ข้าวกล้องสีนิล) โดยศุนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฝึกปฏิบัติการแปรรูปขนมอบจากวัตถุดิบธรรมชาติ (ข้าวกล้องสีนิล) มาตรฐานการควบคุมคุณภาพการผลิตเบเกอรี่ ความรู้เบื้องต้นในการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย […]

ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปีถัดไป

Written by สามารถ on 5 สิงหาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปีถัดไป

ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปีถัดไป เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 237 ครั้ง)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เกษตรอินทรีย์

Written by สามารถ on 5 สิงหาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เกษตรอินทรีย์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เกษตรอินทรีย์ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “มาตราฐานคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์” โดยอาจารย์ ดร.พวงเพชร พิมจันทร์ บรรยายเรื่อง “ระบบการบริหารจัดการผลิตแบบอินทรีย์สู่มาตรฐานคุณภาพ” โดย ผศ.สุพจน์ บุญแรง และการระดมความคิดเห็นสถานการณ์การผลิตการตลอด การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค/ปัญหา โอกาส และความต้องกา […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

Written by สามารถ on 4 สิงหาคม 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย ที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอิลพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ทและสปอร์ตคลับ จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 229 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2014
พฤ อา
« ก.ค.   ก.ย. »
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์