blankArchive for พฤศจิกายน, 2014

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธโคตมมุนีศรีราชภัฏเชียงใหม่และมหาเทวาภิเษกองค์พระพิฆเนศวร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Written by สามารถ on 29 พฤศจิกายน 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธโคตมมุนีศรีราชภัฏเชียงใหม่และมหาเทวาภิเษกองค์พระพิฆเนศวร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธโคตมมุนีศรีราชภัฏเชียงใหม่และมหาเทวาภิเษกองค์พระพิฆเนศวร เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยพิธีอัญเชิญพระพุทธโคตมมหามุนีศรีราบภัฏเชียงใหม่ และองค์พระพิฆเนศวร พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีสืบชะตาหลวง พุทธาภิเษก พระพุทธโคตมมุนีศรีราชภัฏเชียงใหม่ และมหาเทวาภิเษก พิธีเบิกเนตร พระพุทธโคตมมหามุนีศรีราชภัฏเชียงใหม่ เทศน์ธรรมปฐมสมโพธิกถา เทศน์ธ […]

กีฬาอุตสาหกรรมเกษตร 5 สถาบัน Open Can ครั้งที่ 14

Written by สามารถ on 12 พฤศจิกายน 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

กีฬาอุตสาหกรรมเกษตร 5 สถาบัน Open Can ครั้งที่ 14

กีฬาอุตสาหกรรมเกษตร 5 สถาบัน Open Can ครั้งที่ 14  เพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีของนักศึกษาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ซึ่งในปี 2557 นี้สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาว […]

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 12 พฤศจิกายน 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 207 ครั้ง)

ค่าย “ลูกพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบท” ครั้งที่ 1

Written by สามารถ on 12 พฤศจิกายน 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

ค่าย “ลูกพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบท” ครั้งที่ 1

ค่าย “ลูกพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบท” ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนห้วยฮุง และโรงเรียนห้วยฟาน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน (เข้าดู : 290 ครั้ง)

ขบวนกระทงใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ประทีปแก้วโคมคำนำผญ๋า ๙ ทศวรรษราชภัฏเจียงใหม่”

Written by สามารถ on 12 พฤศจิกายน 2014. Posted in กิจกรรมปี 2557

ขบวนกระทงใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ประทีปแก้วโคมคำนำผญ๋า ๙ ทศวรรษราชภัฏเจียงใหม่”

ขบวนกระทงใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ประทีปแก้วโคมคำนำผญ๋า ๙ ทศวรรษราชภัฏเจียงใหม่” ในประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2557 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (เข้าดู : 605 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2014
พฤ อา
« ต.ค.   ธ.ค. »
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์