blankArchive for พฤษภาคม, 2015

วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร “ศาสตร์แห่งถั่งเช่าเพื่อสุขภาพคนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

Written by สามารถ on 26 พฤษภาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร “ศาสตร์แห่งถั่งเช่าเพื่อสุขภาพคนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ศาสตร์แห่งถั่งเช่าเพื่อสุขภาพคนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”  ภายในงานประกอบไปด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยและบริการวิชาการของคณาจารย์รวมทั้งนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมีการนำเสนอการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของคณะจากผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดถั่งเช่า” จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและประสบความสำเร็จในการเพาะเห็ดถั่งเช่าเป็นอ […]

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 23

Written by สามารถ on 18 พฤษภาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2553

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 23

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 23  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 574 ครั้ง)

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 22

Written by สามารถ on 18 พฤษภาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2553

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 22

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 22  เมื่อเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 353 ครั้ง)

โครงการอบรมแนวโน้มนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

Written by สามารถ on 8 พฤษภาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

โครงการอบรมแนวโน้มนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการอบรมแนวโน้มนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยคุณภาคิณ มณีกุล ผู้จัดการแผนกบุคคล และประธานคณะกรรมการระบบคุณภาพ GMP บริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 321 ครั้ง)

วันครบรอบวันสถาปนา 91 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Written by สามารถ on 8 พฤษภาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

วันครบรอบวันสถาปนา 91 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันครบรอบวันสถาปนา 91 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 222 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2015
พฤ อา
« เม.ย.   มิ.ย. »
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม