blankArchive for มิถุนายน, 2015

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง 1/2558

Written by สามารถ on 17 มิถุนายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง 1/2558

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 249 ครั้ง)

เรียนเกษตรได้ความรู้ดีมีงานรองรับ

Written by สามารถ on 11 มิถุนายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

เรียนเกษตรได้ความรู้ดีมีงานรองรับ

ขอบคุณ PANTIP.COM (เข้าดู : 192 ครั้ง)

ประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2/2558

Written by สามารถ on 4 มิถุนายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2/2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติต้อนรับก่อนการประชุม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 220 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2015
พฤ อา
« พ.ค.   ก.ค. »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม