blankArchive for ธันวาคม, 2015

บรรยาศการแข่งขันกีฬา “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

บรรยาศการแข่งขันกีฬา “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10

บรรยาศการแข่งขันกีฬาและการรับรางวัล “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 255 ครั้ง)

ขบวนนักกีฬาสีเขียว กีฬา”ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2553

ขบวนนักกีฬาสีเขียว กีฬา”ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10

ขบวนนักกีฬาสีเขียวและการเปิดพิธีกีฬา”ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 154 ครั้ง)

พิธีมอบวุฒิบัตร แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาจราจร

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีมอบวุฒิบัตร แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาจราจร

พิธีมอบวุฒิบัตร แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาจราจร ในการบริหารจัดการงานจราจรพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 123 ครั้ง)

วันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558

Written by สามารถ on 8 ธันวาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

วันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา “5 ธันวา มหาราช” และพิธีประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่น ลูกกตัญญู ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 151 ครั้ง)

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล 9,999 กอง ก่อสร้าง “องค์พระมหาเจดีย์”

Written by สามารถ on 8 ธันวาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล 9,999 กอง ก่อสร้าง “องค์พระมหาเจดีย์”

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล 9,999 กอง ก่อสร้าง “องค์พระมหาเจดีย์” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 202 ครั้ง)

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 1 ธันวาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 159 ครั้ง)

ประชุมทบทวนแผนบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

Written by สามารถ on 1 ธันวาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมทบทวนแผนบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

ประชุมทบทวนแผนบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา ณ ห้องประชุม board room ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 146 ครั้ง)

ขบวนกระทงใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558

Written by สามารถ on 1 ธันวาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ขบวนกระทงใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558

ขบวนกระทงใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ผลการตัดสินกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘รางวัลที่ชนะเลิศ (ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ ๑) ได้แก่ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 (เข้าดู : 376 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2015
พฤ อา
« พ.ย.   ม.ค. »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม