blankArchive for เมษายน, 2016

ประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Written by สามารถ on 29 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประชุมอาจารย์และบุคลากรประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 107 ครั้ง)

มูลนิธิชัยพัฒนาสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน

Written by สามารถ on 29 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

มูลนิธิชัยพัฒนาสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน

มูลนิธิชัยพัฒนาสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางกานเกษตรของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจายร์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมการสัมภาษณ์ดังกล่าวด้วย […]

ประชุมการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน

Written by สามารถ on 26 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2553

ประชุมการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน

ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับส่วนงานราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 47 ครั้ง)

พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย บวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส-อุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับ

Written by สามารถ on 25 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย บวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส-อุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับ

พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย บวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส-อุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับ เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราลภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 127 ครั้ง)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบุคลากรสายสนับสนุน

Written by สามารถ on 25 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เข้าดู : 60 ครั้ง)

การแข่งขันกีฬาประเพณี ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558

Written by สามารถ on 21 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การแข่งขันกีฬาประเพณี ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันกีฬาประเพณี ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 143 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2016
พฤ อา
« มี.ค.   พ.ค. »
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม