blankArchive for พฤษภาคม, 2016

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ฝึกงานนอกสถานที่

Written by สามารถ on 19 พฤษภาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ฝึกงานนอกสถานที่

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชถัฏเชียงใหม่ ฝึกงานนอกสถานที่ โดยมี ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว อาจารย์ประจำสาขาวิชาาสัตวศาสตร์ เดินทางมาเยี่ยมและดูแลนักศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 330 ครั้ง)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

Written by สามารถ on 17 พฤษภาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร วิทยากรโดย ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 149 ครั้ง)

โครงการเทคโนโลยีการเกษตรสานฝันปันใจให้น้อง

Written by สามารถ on 13 พฤษภาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการเทคโนโลยีการเกษตรสานฝันปันใจให้น้อง

โครงการเทคโนโลยีการเกษตรสานฝันปันใจให้น้อง ประจำปีการศึกษา 2558 งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมสานฝันปันใจให้น้อง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 107 ครั้ง)

กิจกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเตรียมความพร้อมในการทำงานของบัณฑิต

Written by สามารถ on 11 พฤษภาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

กิจกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเตรียมความพร้อมในการทำงานของบัณฑิต

กิจกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเตรียมความพร้อมในการทำงานของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีวิทยากร คือ คุณประเสร็จ อัครสิริกาญจนะ บริษัท ทอช คำทำนา จำกัด อบรมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และ รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อบรมนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม […]

สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2559

Written by สามารถ on 2 พฤษภาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดงาน “สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส” ประจำปี 2559 เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส รักษาและสืบสานประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบต่อไป เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 169 ครั้ง)

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 92 ปี

Written by สามารถ on 2 พฤษภาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 92 ปี

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 92 ปี โดยในปี 2559 ได้จัดให้มีพิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป พิธีสักการะและพิธีบวงสรวง ประกอบด้วยพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และบวงสรวงพระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานมณฑปพระพิฆเนศวร […]

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2016
พฤ อา
« เม.ย.   มิ.ย. »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม