blankArchive for มกราคม, 2017

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

Written by สามารถ on 25 มกราคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 221 ครั้ง)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Written by สามารถ on 15 มกราคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่         (เข้าดู : 33 ครั้ง)

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ในท้องถิ่นสู่การเป็นผู้นำ

Written by สามารถ on 12 มกราคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ในท้องถิ่นสู่การเป็นผู้นำ

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ในท้องถิ่นสู่การเป็นผู้นำ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 315 ชั้น 1 ตึกจตุรคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 33 ครั้ง)

งานบัณฑิตานุสรณ์และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต

Written by สามารถ on 6 มกราคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

งานบัณฑิตานุสรณ์และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต

งานบัณฑิตานุสรณ์และถ่ายรูปหมู่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 57 ครั้ง)

โครงการเสวนามุมมองศิษย์เก่า เหลี่ยวหลังแลหน้าสู่การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร รุ่นที่ 40

Written by สามารถ on 3 มกราคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

โครงการเสวนามุมมองศิษย์เก่า เหลี่ยวหลังแลหน้าสู่การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร รุ่นที่ 40

โครงการเสวนามุมมองศิษย์เก่า เหลี่ยวหลังแลหน้าสู่การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และงานสังสรรค์และแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 40 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จัดโดยอาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560 ณ บริเวณหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 38 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2017
พฤ อา
« ธ.ค.   ก.พ. »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม