blankArchive for ตุลาคม, 2017

“ราชภัฏเชียงใหม่ร้อยดวงใจ แสดงความอาลัยถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”

Written by สามารถ on 18 ตุลาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

“ราชภัฏเชียงใหม่ร้อยดวงใจ แสดงความอาลัยถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 พร้อมจุดเครื่องทองน้อย กล่าวแสดงความไว้อาลัยเพื่อเป็นการน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทร […]

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

Written by สามารถ on 10 ตุลาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ ดร.จีรภา ง่วนหอม อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี และดร.ทิตา สุนทรวิภาต กลับมาจากลาศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 53 ครั้ง)

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่และกลับมาจากลาศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 3 ตุลาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่และกลับมาจากลาศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่ ดร.จีรภา ง่วนหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และกลับมาจากลาศึกษาต่อ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 72 ครั้ง)

กีฬานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

Written by สามารถ on 2 ตุลาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

กีฬานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 44 ครั้ง)

ส่งมอบดอกดาวเรืองให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Written by สามารถ on 2 ตุลาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

ส่งมอบดอกดาวเรืองให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่งมอบดอกดาวเรืองจากการปลูกที่คณะ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 32 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2017
พฤ อา
« ก.ย.   พ.ย. »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม