blankArchive for 2 ตุลาคม 2017

กีฬานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

Written by สามารถ on 2 ตุลาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

กีฬานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 37 ครั้ง)

ส่งมอบดอกดาวเรืองให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Written by สามารถ on 2 ตุลาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

ส่งมอบดอกดาวเรืองให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส่งมอบดอกดาวเรืองจากการปลูกที่คณะ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 27 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2017
พฤ อา
« ก.ย.   พ.ย. »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม