blankArchive for เมษายน, 2018

พิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโสคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 27 เมษายน 2018. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

พิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโสคณะเทคโนโลยีการเกษตร

พิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโสคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 46 ครั้ง)

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2561 ร่วมสืบสานประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

Written by สามารถ on 25 เมษายน 2018. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2561 ร่วมสืบสานประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2561 ร่วมสืบสานประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีทำบุญปีใหม่เมืองและทำบุญอุทิศส่วนกุศล […]

ขอแสดงความยินดีกับ Miss Motor Show Chiangmai 2018 นางสาวชุติกาญจน์ อารีลักษณ์

Written by สามารถ on 11 เมษายน 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ Miss Motor Show Chiangmai 2018 นางสาวชุติกาญจน์ อารีลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ Miss Motor Show Chiangmai 2018 นางสาวชุติกาญจน์ อารีลักษณ์ (แพม) นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่) ปีที่4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 51 ครั้ง)

กิจกรรมสานสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Written by สามารถ on 10 เมษายน 2018. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมสานสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กิจกรรมสานสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม   (เข้าดู : 26 ครั้ง)

คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่นเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่น

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2561

คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่นเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่ อ.ไชยปราการ และ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่นโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 18 มีาคม 2561 (เข้าดู : 126 ครั้ง)

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนา

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2561

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนา

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2561 (เข้าดู : 12 ครั้ง)

การศึกษาเรียนรู้การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การศึกษาเรียนรู้การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าหน้าที่จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เรียนรู้ ดร. พงษ์พนธ์ นันทขว้าง เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 จ.ลำพูน (เข้าดู : 8 ครั้ง)

การประชุมสรุปผลการพัฒนา “หมูดำเชียงใหม่” ของกรมปศุสัตว์

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2561

การประชุมสรุปผลการพัฒนา “หมูดำเชียงใหม่” ของกรมปศุสัตว์

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรับฟังให้ข้อคิดเห็นในการประชุมสรุปผลการพัฒนา “หมูดำเชียงใหม่” ของกรมปศุสัตว์ฯ โดยการสนับสนุนของ สกว. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าดู : 30 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2018
พฤ อา
« มี.ค.   พ.ค. »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม