blankArchive for 2 กันยายน 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับการยาสูบแห่งประเทศไทย

Written by สามารถ on 2 กันยายน 2020. Posted in กิจกรรมปี 2553

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับการยาสูบแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับการยาสูบแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการกลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 8 ครั้ง)

การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563

Written by สามารถ on 2 กันยายน 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 6 ครั้ง)

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

Written by สามารถ on 2 กันยายน 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 7 ครั้ง)

ประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร และอาหารว่าง หอพักนักศึกษาศูนย์แม่ริม

Written by สามารถ on 2 กันยายน 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

ประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร และอาหารว่าง หอพักนักศึกษาศูนย์แม่ริม

สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน พร้อมคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร และอาหารว่าง หอพักนักศึกษาศูนย์แม่ริม พร้อมตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ คุณธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล และคุณปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ เป็นคณะกรรมการพร้อมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมประเมินทางประสาทสัมผัส อาหารจานเดียว ข้าวผัด ข้าวกะเพราไข่เจียว ผัดซีอิ๊ว และ อาหาร […]

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2020
พฤ อา
« ส.ค.    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม