blankArchive for 24 กันยายน 2020

การแปรรูป เครื่องดื่มฝรั่ง เนคต้าฝรั่ง และสคอวชฝรั่ง วัตถุดิบจากสวนเกษตรนาณี

Written by สามารถ on 24 กันยายน 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การแปรรูป เครื่องดื่มฝรั่ง เนคต้าฝรั่ง และสคอวชฝรั่ง วัตถุดิบจากสวนเกษตรนาณี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่เรียนรายวิชาเกษตรปริทัศน์ จำนวน 25 คน ได้เข้าฐานการเรียนรู้ อุตสาหกรรมเกษตร กิจกรรมการแปรรูป เครื่องดื่มฝรั่ง เนคต้าฝรั่ง และสคอวชฝรั่ง วัตถุดิบจากสวนเกษตรนาณี เพื่อนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับครอบครัวเสมือน วิทยากรการแปรรูปโดย อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคุณปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อว […]

พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “เรือชนะคลื่น”

Written by สามารถ on 24 กันยายน 2020. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2563

พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “เรือชนะคลื่น”

พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “เรือชนะคลื่น” โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ คือ นายสงัด เตอะอ้าย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกษตร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร์ (เข้าดู : 6 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2020
พฤ อา
« ส.ค.   ต.ค. »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม