blankคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมทำบุญทอดผ้า

Written by สามารถ on 15 กุมภาพันธ์ 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณสุรีย์พร คองประเสริฐ พล.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5 คุณวรวัตร ตันตรานนท์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้มีเกียรติร่วมทำบุญ ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยได้รับพระเมตตาจากพระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.7) เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 12 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

(เข้าดู : 42 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2018
พฤ อา
« เม.ย.    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม