blankพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

Written by สามารถ on 10 สิงหาคม 2018. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2561 พิธีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่นและลูกกตัญญู คณะเทคโนโลยีการเกษตร : แม่ดีเด่น นางเกศภาพร เถื่อนถ้ำ อายุ 47 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นชาวอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ลูกกตัญญู นางสาวธนิกา ยิ้มย่อง สาขาวิชา สัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อุปนายก คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

(เข้าดู : 6 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2019
พฤ อา
« ก.พ.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม