blankการอบรมทำอาหารในโครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอน

Written by สามารถ on 1 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศนี สุประดิษอาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมทำอาหารในโครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์ไก่แม่ฮ่องสอน โดยใช้ไก่แม่ฮ่องสอนเป็นวัตถุดิบหลัก อาทิ เมนูไก่แม่ฮ่องสอนคั่วใบชะพลู ไก่แม่ฮ่องสอนย่าง ไก่แม่ฮ่องสอน ผัดผักสามหมอก ต้มยำไก่แม่ฮ่องสอน และไก่แม่ฮ่องสอนอุ๊บ ร่วมกับเชฟตูตู จากร้าน Food For You ทั้งนี้ไก่แม่ฮ่องสอนเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ การเลี้ยงไก่พันธุ์สัตว์ การจัดการด้านอาหาร และการปรับปรุงโรงเรือน เพื่อคงไว้ซึ่งไก่พันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และสามารถนำผลผลิตต่อยอดและสร้างสรรค์เมนูอาหารจากไก่แม่ฮ่องสอน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว สำหรับเอกลักษณ์ของไก่แม่ฮ่องสอนมีลักษณะหนังบาง เนื้อนุ่ม แน่น คอเลสเตอรอลต่ำ และด้วยวิธีการเลี้ยงแบบระบบธรรมชาติทำให้มีความปลอดภัยด้านอาหารเนื่องจากไม่ใช้สารเคมี ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสอนทำอาหาร Classic cooking home อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(เข้าดู : 14 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2021
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม