blankโครงการ OGOP ประเทศภูฎาน ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีในเวทีโลก จัดพิมพ์ในหนังสือของ UN

Written by สามารถ on 12 กันยายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

โครงการ OGOP ประเทศภูฎาน ที่ TICA มอบหมายให้เป็นผู้จัดการโครงการ ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีในเวทีโลก จัดพิมพ์ในหนังสือของ UN เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563
“ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวอย่างที่ดีในเวทีโลก”
ในโอกาสวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UN Day for South-South Cooperation) ซึ่งตรงกับวันที่ 12 กันยายนของทุกปี โดยในปีนี้ สำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UN Office for South-South Cooperation: UNOSSC) สำนักงานใหญ่ นครนิวยอร์ก ได้จัดงานฉลองเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 และได้เปิดตัวหนังสือ “Good Practices in South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development (Volume 3)”
หนังสือดังกล่าวนำเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงโครงการของไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างที่ดี 5 โครงการ และสามารถแบ่งปันกับนานาประเทศได้ ได้แก่
1️⃣โครงการส่งเสริมด้านการเกษตรโดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน (The One Gewog One Product (OGOP) Development Project)
2️⃣โครงการไตรภาคีไทย-เยอรมนี-ติมอร์-เลสเต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจในภาคการเกษตรบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในติมอร์-เลสเต (The Sufficiency Economy and Business Promotion in the Agricultural Sector)
3️⃣โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน ศรีลังกา (The Sustainable Community Development Model Based on the Application of the Sufficiency Economy Philosophy in Sri Lanka)
4️⃣โครงการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ (Thai-Lao Development Cooperation Project on the Development of Vientiane Technical Collage) และ
5️⃣โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศในชุมชนการผลิตพืชในประเทศกัมพูชา (Thailand: Promoting Climate Resilience in the Farming Communities of Cambodia)
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่เกี่ยวกับไทยเรื่องรายงานผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการความร่วมมือใต้-ใต้ระหว่าง UNFPA และรัฐบาลไทยใน สปป. ลาว (Thailand and Lao People’s Democratic Republic South-South Cooperation: Measuring impact by calculating the Social Return on Investment (SROI)) และโครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-UNICEF เรื่องการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก (Towards the Elimination of Mother-To-Child Transmission (EMTCT) of HIV and Syphilis) ที่ได้รับการคัดเลือกจากการนำเสนอของ UNFPA และ UNICEF อีกด้วย
ทุกท่าน download หนังสือและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.southsouth-galaxy.org/publications/good-practices-in-south-south-and-triangular-cooperation-for-sustainable-development-vol-3/ โดยสามารถติดตามโครงการของไทยได้ที่หน้า 25 27 29 133 141 153 และ 293
 

(เข้าดู : 8 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2021
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม