blankพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

Written by สามารถ on 29 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีโดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ข้าราชการบำนาญ กงสุลต่างประเทศสมาชิกรัฐสภา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา สมาชิกสมาคมชมรม สโมสร มูลนิธิ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องราชพฤกษ์1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

(เข้าดู : 22 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2019
พฤ อา
« พ.ค.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม