blankคณะผู้บริหารปัจจุบัน

  %e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81  
  อาจารย์ ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์  
  คณบดี  
   
     
banjamas 16-7-2557 16-39-41 %e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1
อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ อาจายร์นริศรา วิชิต นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล  
รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย รองคณบดีงานบริหารและแผนงาน รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี 
     

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

0224 FileStorage.aspx Profile_145_181_25570127115317
รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ รศ.รัตนา อัตตปัญโญ รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
%e0%b8%a3%e0%b8%a8-%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%99
รศ.ดร.ดนุวัต เพ็งอ้น

 

(เข้าดู : 6091 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2017
พฤ อา
« ก.ย.    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม