blankคณะผู้บริหารปัจจุบัน

   
  ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก  
  คณบดี  
   
     
อ.รัตน์
ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี อาจารย์ ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย รองคณบดีงานบริหารและแผนงาน รองคณบดีงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
     

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

0224 FileStorage.aspx Profile_145_181_25570127115317
รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ
รศ.ดร.รัตนา อัตตปัญโญ
รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ

 

(เข้าดู : 2970 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2014
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
• งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.เชียงใหม่ ปี 2557

• แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏืบัติหน้าที่เวรในวันหยุดราชการ ประจำปี 2557
• แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยในชั้น
• แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทวนสอบฯ
• แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุง-พัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
• แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมติดตามฯ
• แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
• แต่งตั้งกรรมการดำเนินการและกำกับการสอบปลายภาคนศ.ภาคปกติ ประจำ 2-56. แก้ไข 17-2-57
• แต่งตั้งกรรมการดำเนินการและกำกับการสอบปลายภาคนศ.ภาคพิเศษ ส-อา ประจำ 2-56
• แต่งตั้งกรรมการดำเนินการและกำกับการสอบปลายภาคนศ.ภาคพิเศษ จ-ศ ประจำ 2-56
• แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนศ.
• แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ
• แต่งตั้งผู้บริหารและพนง.เข้าเวร 3-56.docx ล่าสุด 1-3-57
• แต่งตั้งกรรมการดำเนินการและกำกับการสอบภาคพิเศษ ส-อา ประจำ 3-56
• แต่งตั้งกรรมการดำเนินการและกำกับการสอบภาคพิเศษ จ-ศ ประจำ 3-56
• แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันวิชาการ

สถิติการเข้าใช้งาน

  • 0ผู้ใช้ที่กำลังออนไลน์ :
  • 3เข้าชมวันนี้ :
  • 42เข้าชมเมื่อวาน :
  • 404เข้าชมสัปดาห์ก่อน :
  • 1127เข้าชมเดือนที่ผ่านมา :
  • 22778ผู้เข้าชมทั้งหมด :
  • 21 มีนาคม 2013เริ่มนับเมื่อ :