blank

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ 2560 ” เทคโนฯ เกษตรสานใจจากพี่สู่น้อง”

Written by สามารถ on 14 มิถุนายน 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ 2560 ” เทคโนฯ เกษตรสานใจจากพี่สู่น้อง”

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ 2560 ” เทคโนฯ เกษตรสานใจจากพี่สู่น้อง” เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 18 ครั้ง)

ประชุมทบทวนแผนวิชาการและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

Written by สามารถ on 13 มิถุนายน 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

ประชุมทบทวนแผนวิชาการและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ประชุมโครงการบริการวิชาการและวิชาขีพแก่สังคมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม การจัดประชุมทบทวนแผนการบริการวิชาการและวิชาขีพแก่สังคม เมื่อวันที่ 12 มิถุนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

กิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรสู่ชุมชน

Written by สามารถ on 2 มิถุนายน 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

กิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรสู่ชุมชน

โครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรสู่ชุมชน จัดโดย ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยากรโดย ผศ.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร กิจกรรมได้แก่การทำธัญโอสถ ข้าวกล้องงอกงาดำผงชงดื่ม น้ำมันเหลือง และยาหม่องเขียว เบญจภาคี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ อาคารแปรรูปและโรงงานต้นแบบผลิตผลทางการเกษตร […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

Written by สามารถ on 31 พฤษภาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแอท นาธา เชียงใหม่ ชิค วิว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   (เข้าดู : 25 ครั้ง)

กิจกรรมค่ายลูกพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 3

Written by สามารถ on 18 พฤษภาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

กิจกรรมค่ายลูกพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 3

กิจกรรมค่ายลูกพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 3 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดห้วยไร่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณืวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Written by สามารถ on 18 พฤษภาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณืวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณืวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จัดโดยภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 315 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 10 ครั้ง)

การนำเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา หลักสูตรสัตวศาสตร์

Written by สามารถ on 14 พฤษภาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

การนำเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา หลักสูตรสัตวศาสตร์

การนำเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา หลักสูตรสัตวศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 4 สำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 20 ครั้ง)

การนำเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Written by สามารถ on 14 พฤษภาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

การนำเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การนำเสนอสัมมนาสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จัดโดยภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 315 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2017
พฤ อา
« พ.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์