blank129128176_472396700414134_825726874751067246_n
129591045_113590280504870_3651260310255694536_n
128708596_1053539075182956_698259847648669463_n
124009857_660509194654628_4654072399344040574_n
124186725_1333056713698953_5005873320791449197_n
124090619_294909298308721_4185708852086673895_n
122555377_387085052654643_1949537950340717036_n
102661816_272815197127061_9151067140041519709_n
91483197_221455035591173_1808929814350921728_n
91355635_890666508045630_4717250400393101312_n
84665845_206824077118071_6165007992392515584_n
26828023_1502481129868833_1158511168_o

งานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special กล้วยไม้บาน & Smart Farm @ราชภัฏลำปาง

Written by สามารถ on 12 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564

งานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special กล้วยไม้บาน & Smart Farm @ราชภัฏลำปาง

บุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special กล้วยไม้บาน & Smart Farm @ราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เข้าดู : 16 ครั้ง)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการสำรวจรายหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย

Written by สามารถ on 12 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการสำรวจรายหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการสำรวจรายหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน ให้กับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 10 ครั้ง)

ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม

Written by สามารถ on 9 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 5 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2564

Written by สามารถ on 8 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 10 ครั้ง)

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง (Hemp)

Written by สามารถ on 4 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง (Hemp)

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง (Hemp) โดยอบรมผ่าน Application : Cisco Webex Meeting วิทยากรจากบริษัท อะจีแลนต์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 3 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนส่งเสริม กลั่นกรอง ผลักดัน งานวิจัยของคณะ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย และให้เป็นไปตามพันธกิจ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณ […]

การบรรยายหัวข้อ “การประกวดและตัดสินกาแฟ”

Written by สามารถ on 3 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การบรรยายหัวข้อ “การประกวดและตัดสินกาแฟ”

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมการจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา การบรรยายหัวข้อ “การประกวดและตัดสินกาแฟ” วิทยากรโดย คุณแสนชัย จูเปาะ เจ้าของแสนชัยเอสเต็ท ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิ […]

ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

Written by สามารถ on 2 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ จำนาน 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย และตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาล […]

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2021
พฤ อา
« ม.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม