blank28310013_1540514319398847_1940090506_o
%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o


การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ

Written by สามารถ on 17 พฤศจิกายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ

การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 169 ครั้ง)

เสวนามุมมองศิษย์เก่า เหลี่ยวหลังแลหน้าสู้การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 17 พฤศจิกายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

เสวนามุมมองศิษย์เก่า เหลี่ยวหลังแลหน้าสู้การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เสวนามุมมองศิษย์เก่า เหลี่ยวหลังแลหน้าสู้การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2558 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 134 ครั้ง)

พิธีบัณฑิตานุสรณ์ พิธีพิธีเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปี 2558

Written by สามารถ on 17 พฤศจิกายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีบัณฑิตานุสรณ์ พิธีพิธีเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปี 2558

พิธีบัณฑิตานุสรณ์ พิธีพิธีเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 260 ครั้ง)

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 25

Written by สามารถ on 15 ตุลาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 25

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 25  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 489 ครั้ง)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

Written by สามารถ on 7 ตุลาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 164 ครั้ง)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 21 กันยายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีพิธีบวงสรวงเทวดาและพระพิฆเณศวร การประกวดพานดอกไม้และพานธูปเทียน และพิธีเจิมหนังสือ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 385 ครั้ง)

การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Written by สามารถ on 21 กันยายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณบดีและผู้แทนคณบดี ทั้ง 5 คณะ 1 วิทยาลัย ได้ร่วมบรรยายนำเสนอ ข้อมูลคณะและหลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2559 การแนะนำระบบการรับนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559 โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล การแสดงนิทรรศการนำเสนอหลักสูตรที่เปิดสอนจากคณะและวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร และครูแนะแนว จากโรงเรียนทั่วภาคเหนือ ร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู […]

อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร”

Written by สามารถ on 31 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร”

อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร” กิจกรรมการเผยแพร่และถ่ายทอดงานวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร ปีที่ 4 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักศึกษาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 5 ปี ปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม วิทยากรโดย ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการสม […]

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2018
พฤ อา
« ก.พ.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม