blank36088013_1671427999640811_457807388783673344_n
36177500_1671419379641673_8109360792761008128_n
28310013_1540514319398847_1940090506_o
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o


คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เยี่ยมดูพื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 13 ตุลาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เยี่ยมดูพื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพร้อมคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมเพื่อหารือถึงความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร การปลูกผักอินทรีย์ การใช้ห้องปฏิบัติการทางอาหาร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวนสกุณี และอาจารย์ ดร. รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยี […]

โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง ปีที่ 10

Written by สามารถ on 29 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง ปีที่ 10

โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง ปีที่ 10 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการห้องสมุดเพื่อน้อง ปีที่ 10 สนับสนุนโดย บริษัทเดอเบล จำกัด ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านกาดฮาว ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 23 ครั้ง)

ประชุมอาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์

Written by สามารถ on 29 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมอาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์

ประชุมอาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 41 ครั้ง)

ประชุมอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์

Written by สามารถ on 29 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์

ประชุมอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 18 ครั้ง)

ประชุมอาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559

Written by สามารถ on 29 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมอาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559

ประชุมอาจารย์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 30 ครั้ง)

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

Written by สามารถ on 29 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิธีเปิดโครงการโดย อาจารย์เบญจมาศ อินทรส การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสู้ความสำเร็จและการปรับตัวเพื่อการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” โดยวิทยากร นายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ ศา […]

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

Written by สามารถ on 26 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยพิธีประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีจุดเทียนบูชาพระและเจิมหนังสือ และพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 43 ครั้ง)

รับเสด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง

Written by สามารถ on 19 กันยายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

รับเสด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง

รับเสด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง มูลนิธิชัยพัฒนา ในการนี้อาจารย์ อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และที่ปรึกษาด้านการแปรรูปของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ได้เข้าร่วมรับเสด็จและถวายรายงานผลการดำเนินงาน จากการให้คำปรึกษาด้านการแปรรูปแก่มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีการวิจัยและพัฒ […]

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2018
พฤ อา
« ส.ค.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม