blank44930149_1294463434030015_6423363288997822464_n
36088013_1671427999640811_457807388783673344_n
36177500_1671419379641673_8109360792761008128_n
28310013_1540514319398847_1940090506_o
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o


อบรมการจัดทำแผนพัฒนา/ปรังปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

Written by สามารถ on 28 กุมภาพันธ์ 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

อบรมการจัดทำแผนพัฒนา/ปรังปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

อบรมการจัดทำแผนพัฒนา/ปรังปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบอลลูน 3 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส เชียงใหม่         (เข้าด […]

น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ

Written by สามารถ on 15 กุมภาพันธ์ 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ

น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวาย ราชสดุดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 วางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ […]

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมทำบุญทอดผ้า

Written by สามารถ on 15 กุมภาพันธ์ 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมทำบุญทอดผ้า

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณสุรีย์พร คองประเสริฐ พล.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5 คุณวรวัตร ตันตรานนท์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้มีเกียรติร่วมทำบุญ ทอดถวายผ้าป่าสามัค […]

พิธีบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Written by สามารถ on 15 กุมภาพันธ์ 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

พิธีบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 999 รูป (ทั่วประเทศ) และบวชเนกขัมมะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลย เมื่อวันที่ 14 กุม […]

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ

Written by สามารถ on 3 กุมภาพันธ์ 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการแบ่งสีออกเป็น 6 สี การแข่งขันกีฬาประกอบด้วยกีฬาสากล 6 ประเภท ดำเนินการแข่งขันทุกวันพุธ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 32 ครั้ง)

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

Written by สามารถ on 25 มกราคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 163 ครั้ง)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Written by สามารถ on 15 มกราคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่         (เข้าดู : 32 ครั้ง)

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ในท้องถิ่นสู่การเป็นผู้นำ

Written by สามารถ on 12 มกราคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ในท้องถิ่นสู่การเป็นผู้นำ

โครงการอบรมทักษะปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ในท้องถิ่นสู่การเป็นผู้นำ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 315 ชั้น 1 ตึกจตุรคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 32 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2018
พฤ อา
« พ.ย.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม