blank28310013_1540514319398847_1940090506_o
%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o


อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 24

Written by สามารถ on 13 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 24

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 24  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 494 ครั้ง)

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

Written by สามารถ on 7 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 170 ครั้ง)

ประชุมอาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Written by สามารถ on 6 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมอาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประชุมอาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 163 ครั้ง)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Written by สามารถ on 3 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาน้องใหม่ ร่วมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นท่านอธิการบดี กล่าวโอวาท และแนะนำชีวิตการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และแนะนำผู้บริหาร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรร […]

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง 1/2558

Written by สามารถ on 17 มิถุนายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง 1/2558

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 248 ครั้ง)

เรียนเกษตรได้ความรู้ดีมีงานรองรับ

Written by สามารถ on 11 มิถุนายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

เรียนเกษตรได้ความรู้ดีมีงานรองรับ

ขอบคุณ PANTIP.COM (เข้าดู : 176 ครั้ง)

ประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2/2558

Written by สามารถ on 4 มิถุนายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2/2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติต้อนรับก่อนการประชุม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 206 ครั้ง)

วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร “ศาสตร์แห่งถั่งเช่าเพื่อสุขภาพคนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

Written by สามารถ on 26 พฤษภาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร “ศาสตร์แห่งถั่งเช่าเพื่อสุขภาพคนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ศาสตร์แห่งถั่งเช่าเพื่อสุขภาพคนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”  ภายในงานประกอบไปด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยและบริการวิชาการของคณาจารย์รวมทั้งนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมีการนำเสนอการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของคณะจากผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดถั่งเช่า” จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและประสบความสำเร็จในการเพาะเห็ดถั่งเช่าเป็นอ […]

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2018
พฤ อา
« ก.พ.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม