blank28310013_1540514319398847_1940090506_o
%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

Written by สามารถ on 18 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ  อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 171 ครั้ง)

การประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2558

Written by สามารถ on 17 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2558

การประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 263 ครั้ง)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

Written by สามารถ on 17 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 304 ครั้ง)

พิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น และลูกกตัญญูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558

Written by สามารถ on 11 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น และลูกกตัญญูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558

เฉลิมพระชนมพรรษา “12สิงหา มหาราชินี” และพิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น และลูกกตัญญูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร แม่ดีเด่น ได้แก่ นางคำสุข โนนุตร์ ลูกตัญญู ได้แก่ นายบุรินทร์ โนนุตร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 204 ครั้ง)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและพิธีถวายเทียนพรรษา

Written by สามารถ on 4 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและพิธีถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและพิธีถวายเทียนพรรษา โดยนักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วัดหนองกู่คำ ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 196 ครั้ง)

การประชุมประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ 5 ปี

Written by สามารถ on 3 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประชุมประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ 5 ปี

การประชุมประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ 5 ปี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 148 ครั้ง)

กิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558

Written by สามารถ on 3 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

กิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (เข้าดู : 213 ครั้ง)

แห่เทียนประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2558

Written by สามารถ on 30 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

แห่เทียนประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2558

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้องค์ราชัน 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคล และอันเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ได้มีพิธีแห่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สู่วัดเชียงโฉม โดยมี พระครูสมุห์เสนะ สุวิชฺโช เจ้าอาวาสวัดเชียงโฉม เมตตาประธานฝ่ายสงฆ์ และ รศ.ดร […]

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2018
พฤ อา
« เม.ย.    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม