blank28310013_1540514319398847_1940090506_o
%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o


ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ

Written by สามารถ on 18 มีนาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 187 ครั้ง)

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 /2558

Written by สามารถ on 16 มีนาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 /2558

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 181 ครั้ง)

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 21

Written by สามารถ on 15 มีนาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 21

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 21  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 540 ครั้ง)

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 20

Written by สามารถ on 15 มีนาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 20

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 20  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 307 ครั้ง)

บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน” สำหรับนักศึกษา

Written by สามารถ on 9 มีนาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน” สำหรับนักศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน” สำหรับนักศึกษา พิธีเปิดโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การบรรยายหัวข้อ เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดย คุณชนินทร์ […]

ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2558

Written by สามารถ on 2 มีนาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2558

ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มีนามคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 193 ครั้ง)

โครงการอบรมธรรมบรรยาย เทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย

Written by สามารถ on 24 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

โครงการอบรมธรรมบรรยาย เทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมธรรมบรรยาย เทคนิคเพิ่มสุข เพื่อการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย โดย นันทญาณี ภิกษุณี แห่ง นิโรธาราม เมตตาบรรยาย หัวข้อ เทคนิคเพิ่มสุข จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และยังสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมสำหรับชีวิตประจำวัน โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเข้าร่วมรับฟัง จำนวน […]

พิธีเปิดและขบวนพาเหรด กีฬาลูกพระพิฆเนศวรเกมส์

Written by สามารถ on 24 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีเปิดและขบวนพาเหรด กีฬาลูกพระพิฆเนศวรเกมส์

พิธีเปิดและขบวนพาเหรด ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การแข่งขันกีฬาลูกพระพิฆเนศวร ประจำปีการศึกษา 2557 “ลูกพระเนศวรเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (เข้าดู : 369 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2018
พฤ อา
« ม.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม