blank28310013_1540514319398847_1940090506_o
%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o


การประชุมทบทวนแผนงานพัฒนาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

Written by สามารถ on 25 มกราคม 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

การประชุมทบทวนแผนงานพัฒนาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ประชุมโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม การประชุมทบทวนแผนงานพัฒนาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีวิทยากรคือ ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 9 ครั้ง)

วันเด็กแห่งชาติ 2561 โครงการเด็กชายแดนแผ่นดินไทยสืบสานพระราชปณิธานของพ่อ

Written by สามารถ on 15 มกราคม 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

วันเด็กแห่งชาติ 2561 โครงการเด็กชายแดนแผ่นดินไทยสืบสานพระราชปณิธานของพ่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 โครงการเด็กชายแดนแผ่นดินไทยสืบสานพระราชปณิธานของพ่อ เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 20 ครั้ง)

การอบรม เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาหารฮาลาล

Written by สามารถ on 11 มกราคม 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

การอบรม เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาหารฮาลาล

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรม เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาหารฮาลาล ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีวิทยากรจาก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ กิจกรรมในโครงการวิจัย การสกัดและคุณลักษณะเจลาตินสกัดจากหนังกระบือ ทุนสนับสนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้ […]

กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

Written by สามารถ on 5 มกราคม 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 28 ครั้ง)

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11

Written by สามารถ on 29 ธันวาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 27 ครั้ง)

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ

Written by สามารถ on 20 ธันวาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ

เครื่องเขย่าสารละลายแบบตั้งโต๊ะ.pdf ตู้บ่มเชื้อ.pdf ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ.pdf (เข้าดู : 8 ครั้ง)

ประชุมกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6/2560

Written by สามารถ on 1 ธันวาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

ประชุมกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6/2560

ประชุมกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 21 ครั้ง)

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 7 รายการ

Written by สามารถ on 29 พฤศจิกายน 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 7 รายการ

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 7 รายการ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์.pdf ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์.pdf ตู้อบลมร้อน.pdf ราคากลางเครื่องเขย่าสารละลาย.pdf ราคากลางเครื่องปั่นเหวี่ยง.pdf ราคากลางตู้บ่มเชื้อ.pdf หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ.pdf (เข้าดู : 11 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2018
พฤ อา
« ก.พ.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม