blank129128176_472396700414134_825726874751067246_n
129591045_113590280504870_3651260310255694536_n
128708596_1053539075182956_698259847648669463_n
124009857_660509194654628_4654072399344040574_n
124186725_1333056713698953_5005873320791449197_n
124090619_294909298308721_4185708852086673895_n
122555377_387085052654643_1949537950340717036_n
102661816_272815197127061_9151067140041519709_n
91483197_221455035591173_1808929814350921728_n
91355635_890666508045630_4717250400393101312_n
84665845_206824077118071_6165007992392515584_n
26828023_1502481129868833_1158511168_o

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

Written by สามารถ on 16 ธันวาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดย ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ดร.กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ดร.ทิตา สุนทรวิภาต ดร.พันธ์ลพ สินธุยา อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร นายธีรพงศ์ เตชาติ หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา และ นายภควัต คชจันทร์ นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนแนะนำคณะเทคโนโลยีการเ […]

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Organic Green Tea (idea for one new product) โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II

Written by สามารถ on 13 ธันวาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Organic Green Tea (idea for one new product) โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Organic Green Tea (idea for one new product) ให้กับชุมชน Drakten Gewog จังหวัด Trongsa ประเทศภูฏาน โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II โครงการ OGOP ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณา 6 ชุมชน 6 จังหวัด (Dzongkhags) โดยอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัต […]

การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย

Written by สามารถ on 10 ธันวาคม 2020. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2563

การประชุมวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย

ภาควิชาการอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Pattimura ประเทศอินโดนีเซีย แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง เป็น keynote speaker และ ผศ.ดร.นักสิทธ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานฝ่ายไทย มีผู้เข้าร่วมประชุม 158 ท่าน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ห้ […]

งานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า และเหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 7 ธันวาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563

งานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า และเหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า และเหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 19 ครั้ง)

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Dried Urka Ezay (A vegetarian chilli paste) และ Thingye Ezay (Roasted Schezwan pepper) โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II

Written by สามารถ on 5 ธันวาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Dried Urka Ezay (A vegetarian chilli paste) และ Thingye Ezay (Roasted Schezwan pepper) โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Dried Urka Ezay (A vegetarian chilli paste) และ Thingye Ezay (Roasted Schezwan pepper) ให้กับชุมชน Yangtse Gewog จังหวัด Trashi Yangtse ประเทศภูฏาน โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II โครงการ OGOP ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณา 6 ชุมชน 6 จังหวัด (Dzongkhags) โดยอบรมแบบออนไลน์ ด้ […]

Book of the week เดือนธันวาคม 2563

Written by สามารถ on 3 ธันวาคม 2020. Posted in Book of the week

Book of the week เดือนธันวาคม 2563

              (เข้าดู : 6 ครั้ง)

การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563

Written by สามารถ on 2 ธันวาคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 9 ครั้ง)

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Kishulthara (Small souvenirs i.e. Mobile case, purse) และ Kishulthara (Large souvenirs i.e. jacket, table cover) โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II

Written by สามารถ on 2 ธันวาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Kishulthara (Small souvenirs i.e. Mobile case, purse) และ Kishulthara (Large souvenirs i.e. jacket, table cover) โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Kishulthara (Small souvenirs i.e. Mobile case, purse) และ Kishulthara (Large souvenirs i.e. jacket, table cover) แต่เดิมชุมชนทอผ้า Kishulthara ซึ่งเป็นผ้าผืนใหญ่ใช้ทำผ้านุ่งสำหรับงานมงคลหรืองานสำคัญสำหรับชนชั้นสูงและมีราคาแพง ให้กับชุมชน Khoma Village จังหวัด Lhuntse ประเทศภูฏาน โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II โครงการ OGOP ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะ […]

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม