blank28310013_1540514319398847_1940090506_o
%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o
วันนราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ

Written by สามารถ on 16 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

วันนราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ

วันนราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ดังนั้นในทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชาวราชภัฏทั่วประเทศ จึงถือเป็นวันแห่งเกียรติยศ โดยจัดพิธีถวายราชสดุดี งานวิชาการต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองและสานต่อพระราชกรณียกิจ ในการเป็น &#8220 […]

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Written by สามารถ on 10 กุมภาพันธ์ 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 174 ครั้ง)

เลือกหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Written by สามารถ on 26 มกราคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

เลือกหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

การเลือกหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ที่ได้รับเลือกคือ ผศ.บัญชา อินทกูล หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับเลือกคือ อาจารย์ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 209 ครั้ง)

กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558

Written by สามารถ on 12 มกราคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558

กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 296 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2018
พฤ อา
« มี.ค.    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม