blank44930149_1294463434030015_6423363288997822464_n
36088013_1671427999640811_457807388783673344_n
36177500_1671419379641673_8109360792761008128_n
28310013_1540514319398847_1940090506_o
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o


กิจกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเตรียมความพร้อมในการทำงานของบัณฑิต

Written by สามารถ on 11 พฤษภาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

กิจกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเตรียมความพร้อมในการทำงานของบัณฑิต

กิจกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเตรียมความพร้อมในการทำงานของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีวิทยากร คือ คุณประเสร็จ อัครสิริกาญจนะ บริษัท ทอช คำทำนา จำกัด อบรมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และ รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อบรมนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม […]

สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2559

Written by สามารถ on 2 พฤษภาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดงาน “สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส” ประจำปี 2559 เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส รักษาและสืบสานประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบต่อไป เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 145 ครั้ง)

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 92 ปี

Written by สามารถ on 2 พฤษภาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 92 ปี

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 92 ปี โดยในปี 2559 ได้จัดให้มีพิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป พิธีสักการะและพิธีบวงสรวง ประกอบด้วยพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และบวงสรวงพระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานมณฑปพระพิฆเนศวร […]

ประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Written by สามารถ on 29 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประชุมอาจารย์และบุคลากรประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 101 ครั้ง)

มูลนิธิชัยพัฒนาสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน

Written by สามารถ on 29 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

มูลนิธิชัยพัฒนาสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน

มูลนิธิชัยพัฒนาสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางกานเกษตรของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจายร์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมการสัมภาษณ์ดังกล่าวด้วย […]

ประชุมการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน

Written by สามารถ on 26 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2553

ประชุมการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน

ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับส่วนงานราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 47 ครั้ง)

พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย บวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส-อุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับ

Written by สามารถ on 25 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย บวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส-อุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับ

พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย บวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส-อุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับ เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราลภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 120 ครั้ง)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบุคลากรสายสนับสนุน

Written by สามารถ on 25 เมษายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เข้าดู : 57 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2018
พฤ อา
« พ.ย.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม