blank36088013_1671427999640811_457807388783673344_n
36177500_1671419379641673_8109360792761008128_n
28310013_1540514319398847_1940090506_o
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o


ประชุมทบทวนแผนบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

Written by สามารถ on 1 ธันวาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมทบทวนแผนบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

ประชุมทบทวนแผนบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา ณ ห้องประชุม board room ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 146 ครั้ง)

ขบวนกระทงใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558

Written by สามารถ on 1 ธันวาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ขบวนกระทงใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558

ขบวนกระทงใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ผลการตัดสินกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘รางวัลที่ชนะเลิศ (ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ ๑) ได้แก่ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 (เข้าดู : 307 ครั้ง)

บุคลากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาศึกษาดูงาน

Written by สามารถ on 24 พฤศจิกายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

บุคลากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาศึกษาดูงาน

บุคลากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 207 ครั้ง)

ราคากลางครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 18 พฤศจิกายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2559

ราคากลางครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 16 มีนาคม 2559    (เข้าดู : 455 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ

Written by สามารถ on 17 พฤศจิกายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ

การประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 180 ครั้ง)

เสวนามุมมองศิษย์เก่า เหลี่ยวหลังแลหน้าสู้การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 17 พฤศจิกายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

เสวนามุมมองศิษย์เก่า เหลี่ยวหลังแลหน้าสู้การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เสวนามุมมองศิษย์เก่า เหลี่ยวหลังแลหน้าสู้การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2558 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 135 ครั้ง)

พิธีบัณฑิตานุสรณ์ พิธีพิธีเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปี 2558

Written by สามารถ on 17 พฤศจิกายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีบัณฑิตานุสรณ์ พิธีพิธีเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปี 2558

พิธีบัณฑิตานุสรณ์ พิธีพิธีเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 273 ครั้ง)

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 25

Written by สามารถ on 15 ตุลาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 25

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 25  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 494 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม