blank

การประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2556

Written by สามารถ on 21 มิถุนายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (เข้าดู : 2537 ครั้ง)

การประชุมคณาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2556

Written by สามารถ on 18 มิถุนายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การประชุมคณาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2556

การประชุมคณาจารย์ ประจะคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 377 ครั้ง)

อบรม เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

Written by สามารถ on 18 มิถุนายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

อบรม เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

การอบรม เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น โดยสามารถ มณีมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 439 ครั้ง)

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

Written by สามารถ on 3 มิถุนายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (เข้าดู : 718 ครั้ง)

การติดตามผลงานหญ้าแฝกสำนักงาน กปร.

Written by สามารถ on 31 พฤษภาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การติดตามผลงานหญ้าแฝกสำนักงาน กปร.

การติดตามผลงานหญ้าแฝกสำนักงาน กปร.ปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สะลวง-ขี้เหล็ก (เข้าดู : 334 ครั้ง)

งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ปี 2556

Written by สามารถ on 29 พฤษภาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ปี 2556

งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ปี 2556 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 348 ครั้ง)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555

Written by สามารถ on 20 พฤษภาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555 ระว่างวันที่ 20-21 พฤษาภาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 375 ครั้ง)

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน”

Written by สามารถ on 17 พฤษภาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน”

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน” ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยา่ลัยราชภัฏเชียงให […]

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2017
พฤ อา
« พ.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์