blankถวายเทียนพรรษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 26 กรกฎาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

ถวายเทียนพรรษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันถวายเทียนพรรษา แด่วัดหนองกู๋คำ เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2556 ณ วัดหนองกู๋คำ  ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 502 ครั้ง)

งานบัณฑิตานุสรณ์ 2556

Written by สามารถ on 24 กรกฎาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

งานบัณฑิตานุสรณ์ 2556

งานบัณฑิตานุสรณ์ 2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2556 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 357 ครั้ง)

การประชุมเรื่อง “วิธีการและมาตรฐานการทำวิจัยข้าวระดับท้องถิ่น”

Written by สามารถ on 4 กรกฎาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การประชุมเรื่อง “วิธีการและมาตรฐานการทำวิจัยข้าวระดับท้องถิ่น”

ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีารเกษตร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเรื่อง “วิธีการและมาตรฐานการทำวิจัยข้าวระดับท้องถิ่น” โดยเนื้อหาการประชุมประกอบด้วย ความเป็นมา, ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับ”วิธีทำวิจัยระดับท้องถิ่น”, หลักการและกฏเกณฑ์ของงานวิจัยของงานวิจัยระดับท้องถิ่น เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุ […]

การอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ

Written by สามารถ on 4 กรกฎาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ

การอบรมเรื่อง แนวทางการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ จัดอบรมโดย อ.จักรพงษ์ ไชยวงค์ และนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจัดอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คบ. 5 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สะลวง-ขี้เหล็ก (เข้าดู : 555 ครั้ง)

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 25 มิถุนายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่ิอวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เข้าดู : 364 ครั้ง)

งานน้ำสรงพระราชทานฯ พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ ป๋าเวณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาปารมี

Written by สามารถ on 25 มิถุนายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

งานน้ำสรงพระราชทานฯ พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ ป๋าเวณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาปารมี

งานน้ำสรงพระราชทานฯ พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ ป๋าเวณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาปารมี ประเพณีเดินขึ้นดอย รับเข็ม-เนคไท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 (เข้าดู : 479 ครั้ง)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณศิษย์เก่าวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ปี 44 ที่มอบอาหารและของว่าง ในการจัดกิจกรรมของคณะ (กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม)

Written by สามารถ on 21 มิถุนายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณศิษย์เก่าวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ปี 44 ที่มอบอาหารและของว่าง ในการจัดกิจกรรมของคณะ (กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณศิษย์เก่าวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ปี 44 ที่มอบอาหารและของว่าง ในการจัดกิจกรรมของคณะ (กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 25556 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (เข้าดู : 489 ครั้ง)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ ปี 45 และ 42 ที่มีน้ำใจมอบเครื่องดื่ม ในการทำกิจกรรมของคณะ (ประเพณีขึ้นดอยรับเข็ม ปี 56)

Written by สามารถ on 21 มิถุนายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ ปี 45 และ 42 ที่มีน้ำใจมอบเครื่องดื่ม ในการทำกิจกรรมของคณะ (ประเพณีขึ้นดอยรับเข็ม ปี 56)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ ปี 45 และ 42 ที่มีน้ำใจมอบเครื่องดื่ม ในการทำกิจกรรมของคณะ (ประเพณีขึ้นดอยรับเข็ม ปี 56) เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (เข้าดู : 395 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2017
พฤ อา
« ก.ค.    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์