blank

การส่งมอบหอมแดงให้แก่หน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยลัย ในโครงการร่วมมือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระบายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และสร้างความต้องการของตลาด

Written by สามารถ on 11 เมษายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การส่งมอบหอมแดงให้แก่หน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยลัย ในโครงการร่วมมือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระบายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และสร้างความต้องการของตลาด

การส่งมอบหอมแดงให้แก่หน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยลัย ในโครงการร่วมมือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระบายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และสร้างความต้องการของตลาด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ประสานงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 400 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2556 การประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2556

Written by สามารถ on 11 เมษายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2556 การประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2556

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2556 การประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องที่ประชุม 1. เรื่อง การแต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555 2. เรื่อง ก […]

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันทำแนวกันไฟป่า บริเวณพื้นที่คณะ

Written by สามารถ on 5 เมษายน 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันทำแนวกันไฟป่า บริเวณพื้นที่คณะ

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันทำแนวกันไฟป่า บริเวณพื้นที่คณะ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สะลวง-ขี้เหล็ก (เข้าดู : 672 ครั้ง)

ประชุมความก้าวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555

Written by สามารถ on 25 มีนาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

ประชุมความก้าวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ประชุมความก้าวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร สะลวง-ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 434 ครั้ง)

การประชุมเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 25 มีนาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การประชุมเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และการเตรียมการในปีการศึกษาใหม่ รวมถึงกิจกรรมที่สำคัญในคณะ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร สะลวง-ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 343 ครั้ง)

การส่งมอบงานในหน้าที่ในการเข้ารับตำแหน่งงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by admin on 8 มีนาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การส่งมอบงานในหน้าที่ในการเข้ารับตำแหน่งงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ ส่งมอบงานในหน้าที่ให้แก่ ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ในโอกาศเข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องเอื้องมอนไข่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 471 ครั้ง)

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555

Written by สามารถ on 1 มีนาคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สะลวง-ขี้เหล็ก (เข้าดู : 897 ครั้ง)

การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดการระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพ

Written by สามารถ on 22 กุมภาพันธ์ 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดการระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดการระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สะลวง-ขี้เหล็ก (เข้าดู : 556 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2017
พฤ อา
« พ.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์