blank

ประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 1

Written by สามารถ on 25 มกราคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

ประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 1

รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่ในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 1 ณ ห้องคอนเวชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 (เข้าดู : 557 ครั้ง)

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Written by สามารถ on 23 มกราคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดง  หมู่ 2 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556   (เข้าดู : 1349 ครั้ง)

การจัดกิจกรรมงานวันเด็กของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 11 มกราคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การจัดกิจกรรมงานวันเด็กของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ณ เทศบาลตําบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 1401 ครั้ง)

งานแลกของขวัญฉลองปีใหม่ ประจำปี 2556

Written by สามารถ on 4 มกราคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

งานแลกของขวัญฉลองปีใหม่ ประจำปี 2556

บรรยากาศการแลกของขวัญของบุคลากร ฉลองปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2556 ของคณะเทคโนโลยการเกษตร เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 (เข้าดู : 1662 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2017
พฤ อา
« เม.ย.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์