blank

อบรมการจัดทำแผนพัฒนา/ปรังปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

Written by สามารถ on 28 กุมภาพันธ์ 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

อบรมการจัดทำแผนพัฒนา/ปรังปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

อบรมการจัดทำแผนพัฒนา/ปรังปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบอลลูน 3 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส เชียงใหม่         (เข้าด […]

น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ

Written by สามารถ on 15 กุมภาพันธ์ 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ

น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวาย ราชสดุดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 วางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ […]

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมทำบุญทอดผ้า

Written by สามารถ on 15 กุมภาพันธ์ 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมทำบุญทอดผ้า

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณสุรีย์พร คองประเสริฐ พล.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5 คุณวรวัตร ตันตรานนท์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้มีเกียรติร่วมทำบุญ ทอดถวายผ้าป่าสามัค […]

พิธีบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Written by สามารถ on 15 กุมภาพันธ์ 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

พิธีบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 999 รูป (ทั่วประเทศ) และบวชเนกขัมมะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลย เมื่อวันที่ 14 กุม […]

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ

Written by สามารถ on 3 กุมภาพันธ์ 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการแบ่งสีออกเป็น 6 สี การแข่งขันกีฬาประกอบด้วยกีฬาสากล 6 ประเภท ดำเนินการแข่งขันทุกวันพุธ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 19 ครั้ง)

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ เมืองฮิกาชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น

Written by สามารถ on 1 กุมภาพันธ์ 2017. Posted in กิจกรรมปี 2553

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ เมืองฮิกาชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ เมืองฮิกาชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษา เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เข้าดู : 23 ครั้ง)

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

Written by สามารถ on 25 มกราคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 26 ครั้ง)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Written by สามารถ on 15 มกราคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่         (เข้าดู : 16 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2017
พฤ อา
« เม.ย.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์