blank97999232_567306707144143_5213478741245689856_n
91483197_221455035591173_1808929814350921728_n
91355635_890666508045630_4717250400393101312_n
84665845_206824077118071_6165007992392515584_n
26828023_1502481129868833_1158511168_o

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์

Written by สามารถ on 16 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, การวิจัย, กิจกรรมปี 2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสภาการแพทย์แผนไทย และสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 22 ครั้ง)

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

Written by สามารถ on 16 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2563

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ […]

งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2563 “รู้ทันกัญชง กัญชา สู่การพัฒนาสุขภาพและแพทย์ไทย”

Written by สามารถ on 12 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, การวิจัย, กิจกรรมปี 2563

งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2563 “รู้ทันกัญชง กัญชา สู่การพัฒนาสุขภาพและแพทย์ไทย”

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2563 “รู้ทันกัญชง กัญชา สู่การพัฒนาสุขภาพและแพทย์ไทย” ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (เข้าดู : 2 ครั้ง)

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ได้รับ 2 รางวัลจากงานวันนักประดิษฐ์ 2563 Thailand Inventors’ Day 2020

Written by สามารถ on 11 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2563

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ได้รับ 2 รางวัลจากงานวันนักประดิษฐ์ 2563 Thailand Inventors’ Day 2020

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับ 2 รางวัล เหรียญทองแดงจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเหรียญทองจาก The association of British inventors and innovators ในงานวันนักประดิษฐ์ 2563 Thailand Inventors’ Day 2020 เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหาน […]

จัดแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “พิงคนครเกมส์”

Written by สามารถ on 8 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

จัดแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “พิงคนครเกมส์”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “พิงคนครเกมส์” การแข่งกีฬาประเพณีอาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 6 ครั้ง)

การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับองค์การส่งเสริมโคนม (อสค.)

Written by สามารถ on 7 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับองค์การส่งเสริมโคนม (อสค.)

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าพบผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมโคนม (อสค.) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (เข้าดู : 0 ครั้ง)

ทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 6 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2563

ทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตร เริ่มจากการไหว้พระพิฆเนศวร ไหว้ศาลปู่ ย่า ประจำคณะ และพิธีทำบุญสำนักงานคณบดี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่ (เข้าดู : 31 ครั้ง)

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนแม่หอพระ

Written by สามารถ on 6 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนแม่หอพระ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดย รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ […]

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2020
พฤ อา
« เม.ย.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม