blank44930149_1294463434030015_6423363288997822464_n
36088013_1671427999640811_457807388783673344_n
36177500_1671419379641673_8109360792761008128_n
28310013_1540514319398847_1940090506_o
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o


กิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า”

Written by สามารถ on 25 กรกฎาคม 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า”

กิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า”ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาลงนามถวายพระพรและถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เป็นเครื่องราชสักการะ และพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 16 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับนางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Written by สามารถ on 25 กรกฎาคม 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับนางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 (เข้าดู : 11 ครั้ง)

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2561

Written by สามารถ on 23 กรกฎาคม 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (เข้าดู : 24 ครั้ง)

กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ

Written by สามารถ on 23 กรกฎาคม 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยากรโดยนายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 16 ครั้ง)

โครงการ ASEAN hometown improvement

Written by สามารถ on 23 กรกฎาคม 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการ ASEAN hometown improvement

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดตามโครงการ ASEAN hometown improvement ของ APCD เยี่ยมการใช้เศษเหลือจากผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่หมัก (bamboo powder) เพื่อใช้บำรุงดิน ปลูกผักซึ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีโดย Mr.Koga ประธานบริษัท Tamana Japan แก่สมาคมคนตาบอดเมืองดานัง นำไปใช้ในแปลงผักเกษตรกรทั่วไปเพื่อลดการใช้สารเคมีและร่วมประชุมกับส่ […]

วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 23 กรกฎาคม 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการสนับสนุนการบริหารของวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา “วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 25 ครั้ง)

พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปี 2561

Written by สามารถ on 23 กรกฎาคม 2018. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 15 ครั้ง)

จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่

Written by สามารถ on 20 กรกฎาคม 2018. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 16 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2018
พฤ อา
« ต.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม