blank61282148_301668177408807_937407591951106048_n
55692778_271770193762166_5961662718518755328_n
36088013_1671427999640811_457807388783673344_n
36177500_1671419379641673_8109360792761008128_n
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและพิธีถวายเทียนพรรษา

Written by สามารถ on 4 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและพิธีถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและพิธีถวายเทียนพรรษา โดยนักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วัดหนองกู่คำ ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 197 ครั้ง)

การประชุมประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ 5 ปี

Written by สามารถ on 3 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประชุมประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ 5 ปี

การประชุมประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ 5 ปี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 160 ครั้ง)

กิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558

Written by สามารถ on 3 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

กิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็ม ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (เข้าดู : 217 ครั้ง)

แห่เทียนประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2558

Written by สามารถ on 30 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

แห่เทียนประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2558

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เทิดไท้องค์ราชัน 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคล และอันเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ได้มีพิธีแห่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สู่วัดเชียงโฉม โดยมี พระครูสมุห์เสนะ สุวิชฺโช เจ้าอาวาสวัดเชียงโฉม เมตตาประธานฝ่ายสงฆ์ และ รศ.ดร […]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

Written by สามารถ on 29 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรระดมความคิดเห็นที่มีต่อแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการบริหารงานภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ (เข้าดู : 226 ครั้ง)

การผลิตน้ำข้าวโพดและน้ำฟักทองผสมงาดำ

Written by สามารถ on 29 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การผลิตน้ำข้าวโพดและน้ำฟักทองผสมงาดำ

โครงการอบรมภูมิปัญญาการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตน้ำข้าวโพดและน้ำฟักทองผสมงาดำ โดยนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้นำน้ำข้าวโพดและน้ำฟักทองผสมงาดำท […]

ประชุมสัมมนาเทคนิคการพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ความสำเร็จ

Written by สามารถ on 27 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมสัมมนาเทคนิคการพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ความสำเร็จ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการประชุมสัมมนาเทคนิคการพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนและพัฒนางานที่ได้รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ (เข้าดู : 125 ครั้ง)

ประชุมการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร

Written by สามารถ on 15 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร

ประชุมการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 208 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2019
พฤ อา
« พ.ค.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม