blank97999232_567306707144143_5213478741245689856_n
91483197_221455035591173_1808929814350921728_n
91355635_890666508045630_4717250400393101312_n
84665845_206824077118071_6165007992392515584_n
26828023_1502481129868833_1158511168_o

กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์

Written by สามารถ on 3 กุมภาพันธ์ 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์

กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559  ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 182 ครั้ง)

การประกวดนวัตกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร การประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

Written by สามารถ on 3 กุมภาพันธ์ 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การประกวดนวัตกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร การประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

การประกวดนวัตกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร การประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ เรื่อง ชื่อเรื่อง เครื่องดื่มจากข้าวเหนียวลืมผัวผสมไหมข้าวโพดสีม่วง อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ อภิรดา พรปัณณวิชญ์ นางสาว กชกร ลิงศ์กอร์ และนางสาว เปรมกมล ภูเ […]

การประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 29 มกราคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และแนวทางการบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 248 ครั้ง)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยคณะ

Written by สามารถ on 14 มกราคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยคณะ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “การพัฒนางานวิจัย และเขียนโครงร่างงานวิจัย” และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงร่างงานวิจัย” โดย รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการศูยน์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (เข้าดู : 206 ครั้ง)

บรรยาศการแข่งขันกีฬา “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

บรรยาศการแข่งขันกีฬา “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10

บรรยาศการแข่งขันกีฬาและการรับรางวัล “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 262 ครั้ง)

ขบวนนักกีฬาสีเขียว กีฬา”ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2553

ขบวนนักกีฬาสีเขียว กีฬา”ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10

ขบวนนักกีฬาสีเขียวและการเปิดพิธีกีฬา”ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 165 ครั้ง)

พิธีมอบวุฒิบัตร แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาจราจร

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีมอบวุฒิบัตร แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาจราจร

พิธีมอบวุฒิบัตร แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาจราจร ในการบริหารจัดการงานจราจรพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 142 ครั้ง)

วันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558

Written by สามารถ on 8 ธันวาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

วันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา “5 ธันวา มหาราช” และพิธีประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่น ลูกกตัญญู ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 160 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2020
พฤ อา
« เม.ย.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม