blank102661816_272815197127061_9151067140041519709_n
97999232_567306707144143_5213478741245689856_n
91483197_221455035591173_1808929814350921728_n
91355635_890666508045630_4717250400393101312_n
84665845_206824077118071_6165007992392515584_n
26828023_1502481129868833_1158511168_o

ประชุมสัมมนาเทคนิคการพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ความสำเร็จ

Written by สามารถ on 27 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมสัมมนาเทคนิคการพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ความสำเร็จ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการประชุมสัมมนาเทคนิคการพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนและพัฒนางานที่ได้รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ (เข้าดู : 129 ครั้ง)

ประชุมการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร

Written by สามารถ on 15 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร

ประชุมการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 220 ครั้ง)

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 24

Written by สามารถ on 13 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 24

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 24  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 527 ครั้ง)

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

Written by สามารถ on 7 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 184 ครั้ง)

ประชุมอาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Written by สามารถ on 6 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมอาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประชุมอาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 184 ครั้ง)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Written by สามารถ on 3 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาน้องใหม่ ร่วมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นท่านอธิการบดี กล่าวโอวาท และแนะนำชีวิตการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และแนะนำผู้บริหาร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรร […]

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง 1/2558

Written by สามารถ on 17 มิถุนายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง 1/2558

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 255 ครั้ง)

เรียนเกษตรได้ความรู้ดีมีงานรองรับ

Written by สามารถ on 11 มิถุนายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

เรียนเกษตรได้ความรู้ดีมีงานรองรับ

ขอบคุณ PANTIP.COM (เข้าดู : 201 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2020
พฤ อา
« มิ.ย.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม