blank129128176_472396700414134_825726874751067246_n
129591045_113590280504870_3651260310255694536_n
128708596_1053539075182956_698259847648669463_n
124009857_660509194654628_4654072399344040574_n
124186725_1333056713698953_5005873320791449197_n
124090619_294909298308721_4185708852086673895_n
122555377_387085052654643_1949537950340717036_n
102661816_272815197127061_9151067140041519709_n
91483197_221455035591173_1808929814350921728_n
91355635_890666508045630_4717250400393101312_n
84665845_206824077118071_6165007992392515584_n
26828023_1502481129868833_1158511168_o

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Written by สามารถ on 3 กรกฎาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาน้องใหม่ ร่วมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นท่านอธิการบดี กล่าวโอวาท และแนะนำชีวิตการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และแนะนำผู้บริหาร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรร […]

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง 1/2558

Written by สามารถ on 17 มิถุนายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง 1/2558

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้ง 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 257 ครั้ง)

เรียนเกษตรได้ความรู้ดีมีงานรองรับ

Written by สามารถ on 11 มิถุนายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

เรียนเกษตรได้ความรู้ดีมีงานรองรับ

ขอบคุณ PANTIP.COM (เข้าดู : 202 ครั้ง)

ประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2/2558

Written by สามารถ on 4 มิถุนายน 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมเครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2/2558

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และคณะที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติต้อนรับก่อนการประชุม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 230 ครั้ง)

วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร “ศาสตร์แห่งถั่งเช่าเพื่อสุขภาพคนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

Written by สามารถ on 26 พฤษภาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร “ศาสตร์แห่งถั่งเช่าเพื่อสุขภาพคนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ศาสตร์แห่งถั่งเช่าเพื่อสุขภาพคนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”  ภายในงานประกอบไปด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยและบริการวิชาการของคณาจารย์รวมทั้งนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมีการนำเสนอการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของคณะจากผู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดถั่งเช่า” จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและประสบความสำเร็จในการเพาะเห็ดถั่งเช่าเป็นอ […]

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 23

Written by สามารถ on 18 พฤษภาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2553

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 23

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 23  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 585 ครั้ง)

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 22

Written by สามารถ on 18 พฤษภาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2553

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 22

อบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 22  เมื่อเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 371 ครั้ง)

โครงการอบรมแนวโน้มนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

Written by สามารถ on 8 พฤษภาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

โครงการอบรมแนวโน้มนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

โครงการอบรมแนวโน้มนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ โดยคุณภาคิณ มณีกุล ผู้จัดการแผนกบุคคล และประธานคณะกรรมการระบบคุณภาพ GMP บริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 325 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม