การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน..

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมถอนกล้าและดำนาภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการคณะเทคโนโลยีการเกษตรน้อมใจถวายเทียนเทิดไท้องค์ราชันย์..

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วันหนองกู่คำ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ ปร..

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม