การบริการวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตรสีเขียวสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานคณบดี

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำมะเขือเทศแช่อิ่มแห้ง แหนมปลาส..

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำพิมเสนน้ำ น้ำมันไพล ยาหม่องเข..

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ออกบูธงาน Chiangmai Organic &​ Natural Expo 2022

ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2565 ณ ชั้น G ลานอควาเรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ข้าวพองบาร์เสริมถั่วลายเสือ-น้ำดอกไม้รวมพ..

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารสู่ชุมชน

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง สัมภาษณ์รายการเกษตรสมุนไพรไทย รายการเมือ..

ออกอากาศวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.45-11.00 ในรายการเมืองไทยใหญ่อุดม ช่อง ททบ 5 HD

การประชุมให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์และการสร้างสิ่งแวดล้อมท..

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

​เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรม..

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานห้องประชุมและการใช้รหัส Zoom

การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

ทีม Mind Box ผ่านเข้ารอบกิจกรรมการแข่งขัน โครงการ U2T Hacka..

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564