โครงการ U2T

การอบรมพลังงานทางเลือกที่หาได้จากวัสดุในชุมชน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กล้วยกวน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมการจัดการระบบนิเวศแปลงเกษตรเพื่อเป็นพื้นที่อาหารปลอดภ..

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะสัมมาชีพด้านผลิตภัณฑ์ในครัว..

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กล้วยฉาบเนย และขนมกล้วย

มื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างแพทเทิร์นผ้า เทคนิคการตัด..

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเพ้นท์ผ้าใยกัญชง และกา..

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะสัมมาชีพด้านผลิตภัณฑ์ในครัว..

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะและการยืดอายุการเก็บรักษาต..

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะสัมมาชีพด้านผลิตภัณฑ์ในครัว..

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งฝอยเป็น..

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ณ บ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน..

ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร