โครงการ OGOP

อบรมผลิตภัณฑ์ Drawstring bag โครงการ OGOP Model 2

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมผลิตภัณฑ์ Organic Black Tea และ Organic Oolong Tea โครงก..

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

อบรมผลิตภัณฑ์ Crispy garlic, Garlic powder และ Szechuan seas..

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

อบรมผลิตภัณฑ์ Chili Paste และ Chili Pickle โครงการ OGOP Mode..

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

อบรมผลิตภัณฑ์ Potato Wine และ Potato Cracker โครงการ OGOP Mo..

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อบรมผลิตภัณฑ์ Energy Whey Drink และ Energy Fruit Bar โครงการ..

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมม่อนไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 3

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 2

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 1

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ..