การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ คือ นายสงัด เตอะอ้าย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเกษตร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
20210814042638.jpg - งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210814042924.jpg - งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210814042228.jpg - งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210814041516.jpg - งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210814042351.jpg - งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210814042352.jpg - งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210814041903.jpg - งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210814042640.jpg - งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210814041352.jpg - งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210814041902.jpg - งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210814041515.jpg - งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210814041639.jpg - งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210814041904.jpg - งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210814042637.jpg - งานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web